kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2019 » Bądź pozdrowiona, wypełniona łaską! - 130 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.05.2019

 
Bądź pozdrowiona, wypełniona łaską!

Maryjo, Rodzina Pompejańska dziękuje Ci, że gromadzisz nas już 130 raz na Nabożeństwie Pompejańskim każdego drugiego dnia miesiąca w Skoczowie, najpierw na Kaplicówce w Sanktuarium Św. Sarkandra , a od paru miesięcy w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła . w Skoczowie. To cudownie spotykać się w takiej „Rodzinie”, gdzie każdy trzyma w ręce różaniec i wpatrzony w Najświętszy Sakrament czuje obecność Królowej Różańca Świętego. Każdy pragnie doczekać tego dnia, tak „szczególnego”. Ufam, że to Maryja ten dzień wybrała, bo tyle jest Bożych wydarzeń w drugi dzień miesiąca jak objawienia w Medjugorie, śmierć Jana Pawła II i te nasze comiesięczne spotkania z Maryją od tylu lat. O godz. 18.30 rozpoczęliśmy rozważania tajemnic różańcowych, by spotkać się z Jezusem i Maryją, by zobaczyć własne życie i odnaleźć jego sens. O godz. 20-tej rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. Jacek Pędziwiatr (dyr. programowy radia Anioła Beskidów). Podczas homilii, którą wygłosił, zobaczyliśmy piękne sceny z życia Maryi. Kapłan w cudowny sposób otwierał nasze dusze na tajemnicę objawiania się Boga w życiu Narodu Wybranego, tym razem zadziwia nas wyborem miejsca Nazaret, które nigdy nie było używane w biblii, ukazuje nam scenę spotkania Maryi z Aniołem, który wszedł w Jej życie pozdrawiając niespotykanym dotąd pozdrowieniem „ Bądź pozdrowiona „ wypełniona łaską”. Kapłan ukazuje Maryję jako „naczynie łaski”. W niej nie ma miejsca na grzech. To cudowne Naczynie, z którego możemy czerpać łaski , kontynuował kapłan. My jesteśmy niedoskonałymi naczyniami. Bóg daje nam Maryję , byśmy mogli się doskonalić. Serce Maryi bije łaską, ono daje nam nowe życie . Bóg wszczepia tę łaskę w serce Maryi by urodziła Jezusa. Bóg uniża się by urodzić się z „ człowieka”. Dopełnia się obietnica Boga, który w Jezusie zbawia świat. Kapłan uświadomił nam, że pobożność Maryjna to biblijne słowa natchnione, które cytujemy ”bądź pozdrowiona”, które ukazują tajemnicę wcielenia , a wymawiając je przy różańcu przenosimy się do Nazaretu, bo Nazaret jest tam gdzie się modlą pozdrowieniem anielskim. To pozdrowienie staje się biciem naszego serca, to jest dla nas aktywność ducha, uruchamia krążenie życia duchowego. Ten obraz człowieka z różańcem w ręku to nasze „civi”. Tą modlitwą czerpiemy łaski, które otrzymujemy od Maryi i one zaspokajają nasze najgłębsze pragnienie duszy. Niech Bóg błogosławi ks. Jackowi, za ten dar słowa i za te świadomość, że jesteśmy wybrańcami Boga przez Serce Maryi, która daje nam JEZUSA w każdej tajemnicy Różańca Świętego. Maryjo, jesteśmy z Tobą w Nazarecie naszych domów i naszych rodzin. Królowo Różańca Świętego, Pełna Łaski wypraszaj potrzebne łaski dla Kapłanów i organizatorów tych spotkań oraz dla wszystkich pielgrzymów.

Twoja czcicielka.

2.05.2019