kamera on-line

Święta Noc Modlitwy » „Cieszcie się, ze wasze imiona są zapisane w niebie” (Jezus) - XVI Święta Noc Modlitwy - 6.10.2018

 

„Cieszcie się, ze wasze imiona są zapisane w niebie” (Jezus)

 Czas i miejsce zawsze należą do Boga, otrzymaliśmy ten dar w sposób niezwykły i niewyobrażalnie  piękny na rozpoczęcie Świętej Nocy Modlitwy, która wieńczyła dzieło 15-tu Zwycięskich Sobót z Maryją. Ten święty czas czuwania z Maryją na modlitwie różańcowej rozpoczął się o godzinie 15,00 - 6 października w Sanktuarium Świętego Jana Sarkandra w Skoczowie. Otoczeni świętymi, pełni refleksji i zadumy nad przemijaniem z oczami zwróconymi ku Bogu i Maryi, rozpoczęliśmy modlitwy i czuwanie wielbiąc Boga za dar wiary, nadziei i wielkiej miłości, którą nas w tym miejscu zgromadziła. Można było słyszeć w sercu, że czas się wypełnia i bliskie jest Królestwo Boże.

We wszystkich tajemnicach różańcowych dało się usłyszeć głos Jezusa i Jego obecność wśród modlących się pielgrzymów. To Maryja – Nauczycielka życia wypraszała nam tego Ducha modlitwy, który otwierał drzwi naszych serc na spotkanie z Jezusem w Najświętszej Ofierze Eucharystycznej.

O dwudziestej rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył ks. Mariusz Kierczak proboszcz parafii św. Mateusza w Lesznej Górnej. Kapłan otwierał serca podczas homilii na wielkie pragnienie nieba, . Ukazał Jezusa, który, ukazuje drogę do Nieba, poprzez zapisywanie naszych imion(czyli naszego życia) w Niebie. Kapłan porównywał dwa światy, ten ludzki , gdzie zapisujemy się w konkretnym celu, z podaniem swoich danych, ustalając terminy, często oczekując w długiej kolejce.

Ukazywał też możliwość kontaktu z Bogiem i jak się do Niego zapisać. Kapłan bardzo konkretnie wskazywał sposób takiego kontaktu. Przede wszystkim jedynym kontaktem do Nieba jest Kościół, bo tu są wszystkie Boże urządzenia, Słowo Boże, sakramenty, kapłani i podany termin, który określa Bóg i tu, teraz i dziś, bez czekania i kolejki można skontaktować się z Niebem. Ten kontakt Bóg zapisuje od razu. Jezus potwierdza to wielką radością mówiąc do nas „cieszcie się, bo wasze imiona są zapisane w niebie” i to jest największy powód do radości kontynuował kapłan. Zachęcał, rób wszystko, żebyś czynił dobro , kochał, bo tak ma sens, gdyż to wszystko Bóg zapisuje na twoje konto w niebie. Kapłan zachęcał do przyjaźni ze świętymi, ukazując ich ogromny wpływ na nasze życie, mówiąc, że jeżeli z nimi przebywamy i nimi się otaczamy to jesteśmy w niebie To piękne przesłanie tej Świętej Nocy Modlitwy. Poczuliśmy dotyk Nieba i przyjemne bycie ze świętymi.

Niech Bóg zapisuje w Niebie imiona kapłanów i organizatorów tej Świętej Niebiańskiej Nocy.

Kaplicówka, 6.10.2018