kamera on-line

Opieka duszpasterska i prowadzący » ks. Marcin Wróbel - Diecezjalny Moderator ADŚ

 

Każdy kapłan, gdy stanie na sądzie przed Panem, zostanie spytany: „Gdzie są twoje dzieci?”.

Powołaniem kapłana jest przede wszystkim rodzenie dusz w Chrystusie.

Sługa Boży ABP Fulton J. Sheen