kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Panie, jakże wielka jest Twoja Miłość! - 118 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.05.2018

 

Panie, jakże wielka jest Twoja Miłość!

Pompejańska Wspólnota Maryi każdego drugiego dnia miesiąca spotyka się 118 raz w Skoczowie, już blisko rok w kościele św. Ap. Piotra i Pawła. Rozpoczynamy modlitwą różańcową o 18,30. Poprzez tę niezwykłą modlitwę u stóp Jezusa Eucharystycznego w Jego bliskiej obecności zawierzamy całe nasze życie Jezusowi przez serce Maryi. Mocą męki Chrystusowej wszystkie tajemnice różańcowe otwierają nam drogę do nieba. Rozważania poszczególnych wydarzeń z życia Jezusa stają się często wielką pomocą do lepszego poznania Jego wielkiej miłości do nas.

O 20,oo tej rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. prałat Oskar Kuśka. W swojej homilii ukazał Jezusa jako odkupiciela świata a Maryję współ odkupicielką. Kapłan kontynuował, Jezus na krzyżu wysłużył nam uświęcenie i pod krzyżem Maryja została Matką uświęcenia wszystkich ludzi. Nam Polakom w okolicznościach Bożych Tajemnic, bo 3 maja 335 roku datuje się uroczystość znalezienia Krzyża Świętego i ogłoszenie Maryi Królową Polski. Święto Podniesienia Krzyża zostało przeniesione na 14 maja . Pod krzyżem kontynuował kapłan w Jezusie dostrzegamy Nowego Adama i Nową Ewę, którzy wyzwalają ludzkość z mocy szatana. Jezus nieustannie uświęca nas przez swoją ofiarę krzyża. Dla nas to nie wyobrażalna łaska, bo przez śmierć Jezusa my możemy mocą sakramentów umierać dla grzechu, a św. Paweł poprzez osobiste spotkanie z Jezusem zapragnął uświęcić wiarę w Niego, mówiąc nam, że kto umiera z Jezusem z nim żyć będzie wiecznie. Jezus objawiając się Konstantynowi Wielkiemu powiedział:” w tym znaku zwyciężysz”, bo krzyż jest znakiem zwycięstwa. Na cześć Zwycięskiego Jezusa, Konstantyn wybudował Bazylikę Grobu Pańskiego. Chrystus Zmartwychwstały kontynuował kapłan dzieli się nieustannie z nami poprzez Sakramenty Święte, wyposaża nas w moc bożych skrzydeł, które mają nas unosić ku niebu, ale każdy grzech powoduje utratę piór, i jeżeli nie korzystamy z sakramentów świętych, to ogołacamy się z tych darów i łask, które pomogły by nam wzbić się do nieba na tych bożych skrzydłach, którymi obdarował nas Bóg na chrzcie świętym. Napominał nas kapłan, byśmy nigdy tych skrzydeł przez grzech nie utracili w przeciwnym razie możemy runąć wprost do piekła. Kapłan uczulił nas na pomaganie innym, by się uświęcali i nie zmarnowali ofiary Jezusa z Golgoty. Wskazał na moc modlitwy różańcowej, która nas uświęca przez Maryję naszą Współ odkupicielkę i naszą Królową. Zachęcajmy do tej modlitwy innych i zapraszajmy do naszej Pompejańskiej rodziny Różańcowej. Ufam, że słowa tej homilii staną się dla nas światłem i wielkim pragnieniem sakramentów oraz nieustającą gotowością wznoszenia się na bożych skrzydłach ku Niebu, ku nieśmiertelności. Chcemy z Jezusem umierać i z Nim zmartwychwstać.

Boże uwielbiam Cię za dar Eucharystii, za dar Sakramentów Świętych, za kapłanów i organizatorów tych Bożych pięknych spotkań z Maryją. Kochamy te wieczorne procesje z Maryją, Jej obecność w naszych sercach staje się uświęceniem naszego życia. Boże błogosław uczestnikom tych Nabożeństw.

Twoja Czcicielka

Skoczów, 2.05.2018