kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Być drogą do Nieba! - 116 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.03.2018

 

Być drogą do Nieba!

            Każda chwila z Bogiem jest darem i łaską. Wspólnota Pompejańska została obdarowana szczególnym darem spotkań, każdego drugiego dnia miesiąca już od prawie dziesięciu lat. Taki święty czas przeżyliśmy drugiego marca na wspólnej modlitwie Nowenną Pompejańską w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie. U stóp Jezusa Eucharystycznego zapatrzeni w Maryję, Królową Różańca Świętego, zawierzyliśmy nasze różańcowe rozważania Bogu za pośrednictwem naszej ukochanej duchowej Mamy. To zawsze jest wzruszającym duchowym doświadczeniem, bycia we wspólnocie, która uwielbia Boga, wchodzi w przestrzeń uświęconą Jego obecnością. W każdej tajemnicy czujemy bijące serce Boga i macierzyńską miłość Maryi, której świat dać nam nie może. Rodzi się w nas nowa nadzieja i radość, że spełniamy prośbę Matki Najświętszej, która tak bardzo prosi swoje dzieci, by modliły się różańcem. To łączy naszą wspólnotę i otwiera nasze serca na obecność Boga w naszym codziennym życiu.

            Jak zawsze o 20-tej rozpoczęła się Święta Eucharystia, której przewodniczył czciciel Maryi ks. prałat Oskar Kuśka. W homilii kapłan wskazał nam Chrystusa, który zaprasza na Kalwarię, kapłan otworzył przed nami widok Jezusa ukrzyżowanego, który wypełnił wolę Ojca, mówiąc: „wykonało się”. Jezus przez tę śmierć kontynuował kapłan zostaje z nami , o godzinie piętnastej łączymy się z nim w koronce do Bożego Miłosierdzia, by uwielbiać Boga za tę ofiarę, którą nas odkupił. Kapłan mówił, że zbawienie jest darem całej Trójcy, która przywraca nam grzesznikom utraconą miłość. Kapłan zachęcał nas do ciągłej współpracy z Bogiem , byśmy żyli w harmonii, która ogarnia Boga i ludzi.

Podkreślał, ze wzorem takiej miłości jest Maryja, która nieustannie się za nami wstawia u swojego Syna i ukazuje drogę do Nieba. Kapłan uświadamiał nam jak wielką cenę zapłacił Jezus za nasze zbawienie, zachęcał, żebyśmy byli miłosierni jak miłosierny jest Bóg. W atmosferze głębokiej wiary w moc Boga, przyjęliśmy Jezusa w Eucharystii i wielbiąc Boga dziękowaliśmy za dar Jego Miłości.

            Niech Bóg błogosławi kapłanom i organizatorom tych niezwykłych spotkań z Maryją.

            Królowo Różańca Świętego módl się za nami i wyproś łaskę bycia świadkami Miłosierdzia Bożego.

Twoja czcicielka

2.03.2018