kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2017 » Godzinki w orzechu - Rekolekcje Pompejańskie 2017

 

Rekolekcje Pompejańskie - Różaniec Modlitwą Biblijną

Godzinki w orzechu

 

            W dniach 23-26 października 2017 przeżywaliśmy Rekolekcje Pompejańskie w Brennej w Ośrodku Spotkań i Formacji Św. Jadwigi prowadzonej przez ks. Jacka Pędziwiatra-mariologa-rekolekcjonistę.

            Rekolekcje rozpoczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego, modlitwą różańcową i Mszą Świętą.

            Przepiękne kazanie o rodzicach Matki Bożej i Niepokalanym poczęciu Naszej Pani. Z Apokryfu św. Jakuba dowiedzieliśmy się o rodzicach Annie i Joachimie, świętych małżonkach a nieszczęśliwych bo nie mieli dziecka. Joachim, który był kapłanem nie został dopuszczony do składania ofiary w świątyni, ponieważ brak potomstwa uważany był wśród Żydów za kare Bożą. Joachim pokutuje przez 40 dni na pustyni a zmartwionej żonie Annie ukazuje się Anioł i każe iść do Złotej Bramy. Tam uradowani sobą małżonkowie spotykają się i z ich pocałunku poczęła się Najświętsza Maria Panna Niepokalana. Rodzice którzy są już starzy oddają trzy letnią Maryję na wychowanie do świątyni i wkrótce umierają. Po 12 roku życia tradycją było znaleźć męża Maryi. Kapłan nakazuje bezżennym mężczyzną przynieść 12 suchych gałązek, a Bóg wybierze wśród nich męża dla Maryi. Sucha gałązka Józefa zakwitła białą lilią. Jego sędziwy wiek wskazuje, że to Bóg wyznacza go za opiekuna Maryi. Dalszą historię znamy z Nowego Testamentu.

            Codziennie ranek rozpoczynaliśmy modlitwą do Ducha Świętego, różańcem, krótką modlitwą egzorcyzmu, a później konferencje, Eucharystia i dalsze modlitwy.

            Tematem konferencji były Godzinki do Najświętszej Maryi Panny jako pomoc do rozważeń nasz kapłan przedstawił tablice pokazujące rachubę czasu biblijnego, straż w nocy i czasu współczesnego . Dzień Biblijny zaczynał się po zachodzie słońca. Ksiądz rekolekcjonista nazwał godzinki śpiewaniem Pisma Świętego. Użył porównania do orzecha, najpierw trzeba rozbić skorupkę są to fakty, trzeba dostać się do owocu i spożyć, a kluczem jest Jezus Chrystus.

            Godzinki powstały w XII wieku, ułożono je na wzór brewiarza kapłańskiego. Składają się z siedmiu hymnów:

Jutrznia-o północy Maryja zrodziła Jezusa

Pryma-Aniołowie zwiastowali Zmartwychwstanie

Tercja- Duch Święty wstąpił na Apostołów

Seksta- Ukrzyżowanie Jezusa

Nona- śmierć Jezusa (godzina 15.00)

Nieszpory-powtórne przyjście Jezusa

Kompleta- radość Świętych

Godzinki można śpiewać przez cały dzień. Jako przykład Ksiądz rekolekcjonista przypomniał swoich dziadków śpiewających Godzinki, tak też wyglądała nasza ojczyzna. Ze śpiewania Godzinek rodzi się wiara.

            Do każdego hymnu Ksiądz rekolekcjonista szczegółowo podawał rozdziały i wersety poszczególnych ksiąg Pisma Świętego, zachęcające nas do poznania poszczególnych historii.

            Niepokalane poczęcie jest oszustwem dla szatana, aby go zniszczyć. Maryja to Panna mądra, Domu poświęcona a prawdą uniwersalną dla nas to pobożność, mądrość i dobroć. Maryja jest Arką Przymierza- Tabernakulum, jest Miastem ucieczki gdzie chronili się zabójcy tak jak my grzesznicy. Porównywana jest Judyt wojująca trzeba pokonać strach odwagą, Rachel ożywiciela, plaster miodu Samsona- miodem jest Jezus, mnóstwo szczegółów podawanych przez Księdza rekolekcjonistę. Przy okazji "Gwiazdami uwieńczona" wyjaśnił nam gwiazdki na medaliku Niepokalanej, że jest pięcioramienna, a nie jak niektórzy wprowadzają zamęt i twierdzą że sześcioramienna. Wskazywał na zwięzłość modlitwy Matki Bożej " wina nie mają"- modlitwa konkretna. Maryja objawia się w wielu dziwnych i biednych miejscach na całym świecie, znak że nas nie opuszcza. Na koniec Ksiądz przypomniał o śnie św. Jana Bosko na temat Kościoła, który ma odniesienie do naszej współczesności. Widział okręt na wzburzonym morzu i wiele statków usiłujących go zatopić. Kiedy zdało się, że to się uda wtedy podjechały dwie kolumny i zacumowały okręt, którym jest Kościół do brzegu. Na pierwszej kolumnie była Matka Boża z napisem: Wspomożenie Wiernych a na drugiej Eucharystia. Na przyszły rok Ksiądz zaprosił nas na rekolekcje - Różne wizerunki Maryji na świecie i o mocy Eucharystii.

            Rekolekcje zakończyły się spotkaniem w sali konferencyjnej świadectwami i podziękowaniami. Blisko stu osobowa wspólnota rekolekcyjna – międzynarodowa, po czterech dniach wyjeżdżała ze łzami w oczach z pragnieniem ponownego powrotu. Wciąż z mężem żyję tymi duchowymi przeżyciami, miłą, świętą atmosferą, doskonałą kuchnią i życzliwością księdza dyrektora ośrodka. Boże dziękujemy Ci, za ten dar łaski nieustannego bycia w bliskości Twojej przez prawie 80 godzin.                      

                                                                                              Adela Tumułka ze Stanowic