kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2017 » Rekolekcje Pompejańskie - Brenna 23-26.10.2017

 

Moje rekolekcje pompejańskie w Brennej

Obecność na rekolekcjach, to czas potrzebny do regeneracji wewnętrznej i zewnętrznej szkieletu osobistej wiary. Codziennie odmawiamy różne modlitwy, te codzienne i te które nam ktoś poleci, bo są wyjątkowe, czy bardzo skuteczne czyli sprawdzone. Czy zawsze rozumiemy właściwie sens i znaczenie wszystkich sformułowań zawartych w wypowiadanych czy czytanych lub śpiewanych modlitwach?
Na moich rekolekcjach przedmiotem analizy głęboko teologicznej były - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Rekolekcje prowadził ks. Jacek Pędziwiatr - mariolog, dyrektor programowy radia „Anioł Beskidów”.
„Godzinki" podzielone są na części, które odpowiadają poszczególnym porom dnia, tak, aby nieustannie wielbić Pana Boga i Matkę Najświętszą.
Wymieniane tytuły odnoszące się do określenia cnót i znaczenia Matki Bożej w dziele Odkupienia są głęboko osadzone w wydarzeniach opisanych na kartach Starego Testamentu.
A czego się nauczyłam;
 Przed każdą modlitwą przywołać pomocy Matki Bożej słowami:
„Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy ,,… aby właściwie skupić się na słowach i uwolnić od złego.
 Pan Bóg wybrał niewiastę wolną od grzechu pierworodnego, co potwierdzają słowa ,,Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu; Ciebie, oblubienicę, przyozdobił sobie, Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.”, ,,Chciał by przywara grzechu nie powstała w Tobie",,,Od wszelkiej zarazy świata chroniona - Pierwej święta w żywocie matki niż zrodzona…"
 Na ile wyobraźnia nam pozwoli możemy zobaczyć niezwykłą, niedoścignioną urodę niewiasty opisaną słowami: ,,gwiazdo porankowa", „prześliczna światłości”, ,,Tęczo, wszechmocną ręką z pięknych farb złożona”, „pałac wstydu panieńskiego”. „O palmo cierpliwości , o cedrze czystości". „Piękna jak w pełni księżyc, święci człowiekowi”, „Gwiazdami uwieńczona”, ,,O jasna gwiazdo morska"…
 Na co dzień zmagamy się z przeciwnościami losu i działaniami złego, ale Pan Bóg dał nam Matķę Bożą, o której w „Godzinkach” śpiewamy;
,,Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny”, „Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała”. Jej pomocy wzywając możemy bezpiecznie przemierzać szlaki naszego życia.
 Przymioty Maryi podkreślające Jej nadzwyczajną osobowość opisują słowa: ,,Tyś różdżka Aaronowa śliczny kwiat rodząca”, porównanie do laski Aarona, która zakwitła i obrodziła dojrzałymi migdałami pochodzi z Księgi Liczb. ,,Runo Gedeona” w Księdze Sędziów. Gedeon prosił Boga o znak potwierdzający wybawienie Izraela /jeśli runo wełny na klepisku będzie pokryte rosą, a ziemia będzie sucha i odwrotnie ziemia będzie pokryta rosą, a runo będzie suche/ i tak uczynił Pan,
 ,,Tyś niezwyciężonego plastra miodu Samsona”, nawiązuje do tekstu z Księgi Sędziów opisującego trudności w znalezieniu odpowiedzi na zagadkę jaką Samson zadał swoim towarzyszom, a chodziło o miód.
 Maryja jako orędowniczka i pocieszycielka jest opisaną słowami: ,,Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości, „Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest Świętych drzwiami”, ,,Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny”, „Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności, „Aby człowiek z padołu powstał wywyższony”.
 Rozważania na kazaniach podczas każdej Mszy św. były poświęcone Matce Najświętszej opisanej na stronach Nowego Testamentu.
W przekazie z Ewangelii wg św. Łukasza spotykamy Maryję poślubioną św. Józefowi, ale jeszcze nie mieszkającą z mężem , która zmieszana, pozdrowieniem Anioła Gabriela, słyszy słowa, że będzie Matką Syna Bożego. Ta scena zwiastowania ukazuje dialog pełen miłości pomiędzy Bogiem a człowiekiem Maryją. Pokazuje, że Bóg człowieka do niczego nie przymusza. Pragnie, aby Jego dziecko odpowiedziało w wolności, tak jak to zrobiła Maryja akceptując Jego wolę mówiąc: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa! W tej scenie Maryja uczy nas pokory i posłuszeństwa wobec zamierzeń Bożych.
 Słowa, którymi zwrócił się do Maryi Anioł Gabriel ,, Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami " stały się treścią modlitwy codziennej, jak również brzmieniem przesuwanych w zamyśleniu paciorków Różańca Św.
 Rekolekcje pompejańskie, na których rozszerzyłam wiedzę o nadzwyczajnych walorach i bogactwie osobowości Matki Najświętszej sprowokowały mnie do pogłębionej analizy indywidualnego postrzegania Maryi jako niewiasty.
Maryja wybrana przez Boga jako ideał doskonałości niewiasty jest wzorem dla dziewcząt, panien, dojrzałych kobiet i wszystkich ludzi w tych trudnych i wymagających czasach pozbawionych właściwych przykładów do naśladowania.
,,Z pokłonem, Panno święta, ofiaruję Tobie - Te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie; Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła, A przy śmierci nam słodką Opiekunką była…..

Małgorzata uczestniczka październikowych rekolekcji

Brenna, 23-26.10.2017