kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2017 » Z poczwarki ulatuje piękny motyl

 

Świat dryfuje na zatracenie …
i przyjdzie Bóg ze swoimi aniołami  
i odda każdemu według jego postępowania.

Z poczwarki ulatuje piękny motyl

To niezwykły drugi dzień miesiąca września 2017 roku dla Wspólnoty Pompejańskiej, która, rozpoczęła trzeci cykl Nowenny. Każde spotkanie z Królową Różańca Świętego wnosi nowe odkrycie tajemnicy życia człowieka. To antidotum na piekielny chłód rozumu współczesnego świata. Maryja jest najlepszą nauczycielką i w Jej szkole nie ma chłodu, lecz miłością bijące serca.

Maryja zaprosiła do naszej wspólnoty ks. biskupa Romana Pindla i wielu kapłanów. Świątynia świętych Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie napełniła się wiernymi, pielgrzymami, by modlić się Nowenną Pompejańską i w tle Matki Bożej unosił się głos wołający modlitwą i tajemnicami „Mamo to powiedz Jezusowi o naszym życiu, powiedz Jezusowi jak bardzo potrzebujemy Jego obecności w nas, powiedz Jezusowi żeby nas uzdrowił na ciele i na duszy…”, i tak każda tajemnica stawała się naszym wspólnym z Maryją refleksyjnym wołaniem do Boga.

Po modlitwie różańcowej rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył radośnie powitany ks. biskup Roman Pindel. Bogactwem Słowa Bożego i fascynującą pięknym słowem homilią biskupa otwarły się serca i umysły na tajemnice życia, cierpienia i świętej w Bożych oczach śmierci. W Ewangelii biskup zauważa niezwykle ważny dialog Jezusa z Piotrem, dotyczący cierpienia i skazania na śmierć Jezusa. Jezus mówi, że musi iść do Jerozolimy by tam wiele wycierpieć, zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie, ale nie znajduje zrozumienia u Piotra, wręcz Piotr nie dopuszcza takiej myśli, żeby jego Nauczyciel, Mistrz cierpiał i umierał, mówiąc wprost do Jezusa „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie…”. Pan Jezus odpowiada w sposób bardzo zdecydowany do Piotra „Zejdź mi z oczu szatanie! Jesteś Mi zawadą, zgorszeniem, bo nie myślisz na sposób Boży, lecz na ludzki!” Pan Jezus wypełnia absolutnie wolę Ojca kontynuował biskup i ukazuje myślenie Piotra, które przekreśla po ludzku zbawczą misję Jezusa. Ukazuje Piotra, który nie umie myśleć o śmierci, lęka się jej, poddaje się pokusie nie myślenia o życiu wiecznym. Jezus mówi i myśli diametralnie inaczej mówił biskup ukazując sposób zmiany myślenia Piotra, mówiąc to jest możliwe, ale trzeba zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i iść za Jezusem naśladując Go - kontynuował biskup. Nie można myśleć inaczej niż Jezus, który mówi do nas, że Jego pokarmem jest wola Ojca, że trzeba się nieustannie nawracać i z Jezusem iść, wiedząc, że kto myśli według słów i pouczeń Jezusa ma życie wieczne. Trzeba nieustannie czuwać i pragnąć dobrej śmierci, która rodzi się w moim dobrym życiu. Biskup ukazał nam drogę umierania dla Jezusa by ostatecznie żyć z Bogiem wiecznie. Porównał tak pięknie i wzniośle nasze rozstanie z życiem do poczwarki, z której ulatuje piękny motyl – życie wieczne, wieczne szczęście z Bogiem. Warto zaryzykować wszystko i iść za Jezusem, wiedząc, że ostatnie słowo należy do Boga. Biskup ukazał nam drogę do nieba, do naszej Niebieskiej Ojczyzny, ukazał nam program na dobre życie i przestrzegł nas słowami: „Co z tego choćbyś był bogaty, a na duszy poniósł szkodę” – stracisz życie wieczne.

Niech Bóg będzie uwielbiony za ten cud Pompejańskiego wieczoru z Maryją, za ten Boski dialog z Jezusem, za obecność biskupa wśród nas, który tak refleksyjnie zatroszczył się o nasze zbawienie i naszą dobrą śmierć i święte życie. Za kapłanów tak licznie tu przybyłych. Za organizatorów tego niezwykłego Nabożeństwa oraz za piękne podziękowanie Honorowemu Moderatorowi ks. Alojzemu Zubrowi, za współpracę, jego błogosławieństwo temu wielkiemu dziełu, którym jest Apostolstwo Dobrej Śmierci.

Maryjo, uproś u swojego Syna dla nas wszystkich dobrą śmierć.

pielgrzym