kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2017 » IX Pompejański Dzień Skupienia Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Pogórzu k/ Skoczowa.

 

IX Pompejański Dzień Skupienia Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Pogórzu k/ Skoczowa.

             26 sierpnia 2017 r. w Kościele NMP Królowej Polski w Pogórzu w pięknej świątyni spotkali się czciciele Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. Z naszej Wspólnoty ADŚ uczestniczyły 3 osoby. Kościół wypełniony był pielgrzymami.

 Pompejański Dzień Skupienia w Pogórzu prowadził ks. Grzegorz Górnik Dyrektor Apostolstwa Dobrej Śmierci.

 Koronką do Ducha Świętego rozpoczęliśmy spotkanie prosząc o potrzebne dary dla nas pielgrzymów. W tajemnicach radosnych Różańca Świętego rozważaliśmy pokorę Maryi, która otwiera drogę naszego zbawienia.

Konferencję na temat: „ Potęgi Różańca Świętego ” prowadził ks. Proboszcz Andrzej Wieliczka, który uświadomił nam okoliczności i czasy, które nas dzisiaj ogarniają, historyczne i Maryjne Jubileusze, ukazujące moc modlitwy różańcowej.

Ksiądz nawiązał do słów Jana _Pawła II nazywając Różaniec „ skarbem który trzeba odkryć” Przez Różaniec wstępujemy niejako do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację pięknego oblicza Chrystusa i doświadczamy głębi Jego miłości. Za pośrednictwem Różańca czerpiemy całą obfitość łask, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela

Wydawać by się mogło, że Różaniec jest modlitwą maryjną, w istocie jednak w jej centrum stoi Chrystus ,który nas kocha i dla nas stał się Człowiekiem. Poprzez Różaniec wędrujemy przez tajemnice zbawienia i wchodzimy w sytuacje z życia Jezusa i Jego Matki . Gdy modlimy się na różańcu, Maryja uczy nas odkrywać i rozumieć życie Jezusa, Jego miłość i nasze przeznaczenie.

Modląc się na Różańcu, stajemy się jakby naśladowcami Maryi. Ewangelia, stopniowo przenikająca naszą świadomość, umacnia naszą wiarę i przybliża do Boga.

Maryja ukazując się w 1917 r. dzieciom w Fatimie nie dokonała wielu uzdrowień, ale zwróciła się do Kościoła i świata z wymagającą prośbą: módlcie się na różańcu, pokutujcie, nawracajcie się, prosiła wprost dzieci „ Odmawiajcie codzienne różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny”

Natomiast kardynał Stefan Wyszyński   mówił „Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno zatrzymywać się na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu”

Różaniec to ważna modlitwa, która ma moc przekonało się o tym wiele osób i narodów.

Okres kształtowania się modlitwy różańcowej był długi, trwał od XII – XVI wieku.

Od XV wieku odmawianie różańca połączono z rozważaniem życia Jezusa i Maryi.

Wyodrębniono 15 istotnych momentów z Ich życia i powiązano je z dziesiątkami Zdrowaś Maryjo. Tajemnice podzielono na 3 części: radosne, bolesne i chwalebne.

Jan Paweł II w 2002 r dodał tajemnice światła . Ogłosił list apostolski o Różańcu Świętym i ogłosił Rok Różańca Świętego.

O godzinie 11.00 uczestniczyliśmy w Mszy Świętej pod przewodnictwem Ks. Dyrektora Apostolstwa Dobrej Śmierci Grzegorza Górnika w celebracji wielu kapłanów.

 W homilii ksiądz nawiązał do Różańca Świętego dając przykłady jak nieodzowny jest On w życiu każdego człowieka. Ukazał różaniec porównując go do odkrytej Księgi Pisma Świętego, w której słyszymy słowa Maryi „zróbcie wszystko cokolwiek powie Wam mój Syn”.

 Różaniec Święty to modlitwa , której się nie da niczym zastąpić . Rozwija, pozwala zauważyć nasze braki i ma moc zbawczą .

O godz, 12, 00 Modlitwa Anioł Pański i uczczenie relikwii bł. Bartolo Longo’

 Po godzinnej przerwie i indywidualnych modlitwach Tajemnice bolesne i chwalebne Różańca Św. połączone z adoracją dziękczynną przed Najświętszym Sakramentem.

Koronka do Miłosierdzia Bożego zakończyła Dzień Skupienia w Pogórzu.

Zofia Fudala