kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2017 » Różaniec to dar z Nieba - IX Pompejański Dzień Skupienia - Pogórze - 26.08.2017

 

Różaniec to dar z Nieba

Czy można piękniej przeżyć czas?

Ta ostatnia sobota sierpnia to już mała i wielka tradycja niezwykłych spotkań z Maryją w ramach Pompejańskich dni Skupienia Apostolstwa Dobrej Śmierci. W miejscu tak pięknym przyrodą, gościnnością i niepowtarzalną atmosferą, które prowadzą do pięknej świątyni, gdzie patronuje Matka Boża Częstochowska w Pogórzu na tle nadzwyczajnego pejzażu Beskidzkiej Ziemi. Z ogromnym wzruszeniem przyjmujemy zaproszenie i powitanie od proboszcza tej parafii ks. kan. Ignacego Czadera.

             Całą wspólnotę gromadzi tutaj miłość do Maryi dzięki organizatorom tego Wielkiego Bożego Zgromadzenia. To zawsze Wielka Tajemnica, która w przedziwny sposób przemawia do nas Bożymi znakami i niezwykłymi doświadczeniami i niespodziankami. Program przebogaty, przede wszystkim modlitwą różańcową, która gromadzi nas wokół Maryi w Jej przedziwnych wizerunkach: Pompejańskiej Pani i zatroskanej Królowej Polski – Częstochowskiej Bożej Matki. Cała wspólnota czuje się bezpiecznie w rękach ukochanej naszej Mateńki, w Jej szkole modlitwy pod czułym Jej wzrokiem, spojrzeniem. W takiej atmosferze piękna, którym emanują święci tej cudownej świątyni przeżywaliśmy przebogate w treść spotkanie, które prowadził ks. Andrzej Wieliczka. Dotyczyła ona miłości Maryi do nas i naszej miłości do Niej. To wzruszające przesłanie, które przekazał nam natchniony Duchem Świętym kapłan. Uświadomił nam okoliczności i czas, które dzisiaj nas ogarniają, i to historyczne i Maryjne Jubileusze, to gama nieustających tajemnic, które ukazują przedziwną moc modlitwy różańcowej, której propagatorką jest sama Maryja. W Jej szkole byli wielcy święci, mocarze ducha, którzy sięgnęli szczytów świętości, bo obrali Maryję za swoją przewodniczkę. Tak objawił się święty Dominik, Wielki Święty Jan Paweł II, który oddał całe swoje serce Maryi, zawierzając Jej cały świat. Ten rozmodlony mocarz ducha, zobaczył tajemnice światła, które ukoronowały całość tajemnic mocą światłości. Te i inne cudowne treści przekazał nam kapłan ukazując troskę Maryi o swoje dzieci i z całą mocą podkreślił, że jedynym ratunkiem dla upadającego świata i człowieka jest modlitwa różańcowa, która prowadzi do pokuty i nawracania, a to daje pełnie życia. Ten „błogosławiony łańcuszek” prowadzi do bram nieba, jest kotwicą naszych serc i obala wszelkie mury zła i wrogości podkreślał kapłan. Ogarnięci nieśmiertelną nadzieją i mocą modlitwy różańcowej, rozpoczęliśmy Najświętszą Eucharystię, której przewodniczył krajowy dyrektor Apostolstwa Dobrej Śmierci ks. Grzegorz Górnik w asyście wielu kapłanów. Przeżyć czas z Maryją to najpiękniejsza i wzruszająca chwila, powiedział na powitanie kapłan, proboszcz parafii w Pogórzu. Moc Słowa Bożego na ten dzień była cudowna. Dotyczyła stworzenia jako najwyższe arcydzieło Boga, dotyczyła Pełni czasu, przybranego synostwa… To uświadomiło nam, kim jesteśmy dla Boga i czym jest chrześcijaństwo. To powiew Ducha Świętego, który przemawiał ustami kapłana, który ukazał różaniec porównując go do odkrytej Księgi Pisma Świętego, w której słyszymy słowa Maryi „zróbcie wszystko cokolwiek powie Wam mój Syn”, a to przecież Ewangelia. Kapłan ukazał w różańcu wspólnotę – Maryję, Jezusa i Józefa, to Magnificat za to, że Bóg dał wybrał i dał nam Maryję. Maryja ukazuje Boga a Bóg ukazuje Maryję kontynuował kapłan. Zaświadczył, że Różańca Świętego nie da się niczym zastąpić. On rozwija i pozwala zauważyć nasze braki, to nieustający proces, który ma moc zbawczą kontynuował kapłan. Tak pięknie przeżyty czas homilii otworzył nasze serca na spotkanie z Jezusem w Eucharystii. To był najpiękniejszy akt miłości, który podarował nam Jezus. Niech Bóg błogosławi kapłanom, organizatorom i nowo wybranemu, diecezjalnemu moderatorowi ADŚ ks. Marcinowi Wróblowi, którego podarowała nam sama Maryja, Królowa Różańca Świętego. Czy można by piękniej przeżyć czas? Ten scenariusz napisała Maryja.

Wdzięczna uczestniczka Maria

Pogórze, 26.08.2017