kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2017 » Niewiasta w Koronie z gwiazd dwunastu - 108 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.07.2017

 

Niewiasta w Koronie z gwiazd dwunastu

               108 spotkanie z Królową Różańca Świętego Wspólnota Pompejańska  2 lipca celebrowała w Kościele świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie. Ta zmiana podjęta została przez proboszcza Witolda Grzombę, podyktowana jest względami większego uczestnictwa w Nabożeństwie  Pompejańskim i łatwiejszym (dogodniejszym) transportem dla pielgrzymów i tak już pozostanie 2- go każdego miesiąca

               Zgodnie z programem o 18.30 rozpoczęliśmy różaniec pompejański. Atmosfera modlitwy powoli otwierała nasze serca na wielkie tajemnice, które Maryja razem z nami przeżywała. Każda tajemnica ukazywała nam nasze życie, naszą rzeczywistość. Uczyliśmy się na nowo z Maryją zawierzać Bogu wszystkie  nasze codzienne sprawy. To wielki dar i łaska, że możemy ten czas przeżywać  z Jezusem i Maryją  i pielgrzymować do Ziemi Obiecanej, do Nieba. Po modlitwie różańcowej rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył proboszcz parafii ks. Witold Grzomba w asyście  księży: Alojzego Zubra, Oskara Kuśki i Wojciecha Tyczyńskiego. Słowo Boże ukazywało nam Miłość Jezusa, która jest jedyną i nieprzemijającą wartością  i nigdy człowiek nie może Jej zastąpić niczym i nikim, bo gdy Bóg będzie na pierwszym miejscu, wszystko będzie uporządkowaną miłością, będziemy godni  miłości Jezusa. Ktokolwiek to zmieni nie jest mnie godzien – poucza Jezus.

                Homilia wygłoszona przez księdza Witolda ukazała nam różne wizerunki Maryi, które przedstawiają nam rozmowy Maryi ze Świętymi. Obraz Królowej Pompejańskiej też taką rozmowę ukazuje. Kapłan omawiając wizerunek Maryi w tym obrazie  wskazuje na Koronę z gwiazd dwunastu, która w wizji Apokalipsy jest  Niewiastą, którą chroni Bóg. Kontynuując Bóg ukazuje Maryję jako swoje arcydzieło Piękna. Bóg  od wieków ukazuje Maryję stworzoną do wielkiej misji, ciągłego  odkrywania w Niej Oblubienicy Boga i zachwytu Boga swoją Oblubienicą (pieśń nad pieśniami) kontynuuje kapłan. Ukazał też Maryję, która pomaga człowiekowi odkrywać siebie, ukazuje Maryję, która jest zbawczym ogniwem  w swojej misji, pomaga człowiekowi odwracać się od grzechu, miażdży głowę szatana, by ratować swoje dzieci. Ta tajemnicza Niewiasta, kontynuuje kapłan, ukazywana jest już w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie  jako Niewiasta Pierwszego Cudu, który jest zapowiedzią  Eucharystii i jeszcze raz jako Niewiasta przy umierającym Jezusie na krzyżu jako Ta, która przejmuje testament i staje się Matką wszystkich ludzi, Matką tworzącego się Kościoła, Matką rodzącą w bólach swoje dzieci po Zmartwychwstaniu Jezusa. To nieustanny proces uświadamiał kapłan, proces ciągłego tworzenia i rozwoju kościoła – Matki. Ten wymiar mesjański Maryi jest o zasięgu kosmosu, stąd jej wieniec z gwiazd dwunastu, stąd Jej wieniec to gwiazdy ogarniające cały  wszechświat. Taką mamy Mamę, która chroni i opiekuje  się nami i ukazuje  drogę do Nieba z Jezusem Jej umiłowanym Synem. W takiej atmosferze uczestniczyliśmy w Komunii Świętej.

               Na zakończenie tej pięknej Uroczystości, w podziękowaniu za Opiekę i Macierzyńską Miłość Maryi ponieśliśmy obraz z Jej wizerunkiem otoczony świecami wokół kościoła, wielbiąc Boga za wielkie rzeczy, które czyni przez swoją oblubienicę Maryję dla nas pielgrzymów, którzy ukochali Maryję w Nowennie Pompejańskiej.

               Wyrażam wdzięczność, podziękowanie Kaplanom i organizatorom tej uroczystości Pompejańskiej oraz wszystkim  uczestnikom – gościom, pielgrzymom za świadectwo wiary i dar modlitwy różańcowej.

 Uczestnik 108 spotkania z Królową Różańca Świętego.

2.07.2017

foto K. Chrapek i A. Świeży-Sobel