kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2017 » Spotkanie z Maryją Królową Różańca Świętego - 107 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.06.2017

 

Spotkanie z Maryją Królową Różańca Świętego w kościele świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie

Wspólnota Pompejańska, która gromadzi swoich pielgrzymów każdego drugiego dnia miesiąca w Sanktuarium Świętego Jana Sarkandra na Kaplicówce dzisiaj spotkała się w kościele parafialnym w ramach nowenny ku czci naszego Wielkiego skoczowianina św. Jana Sarkandra, która przygotowywała wiernych do corocznego odpustu na Jego cześć.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. poprzedzona nowenną ku czci św. Jana. Słowo Boże i homilia otwarły nasze serca na dar miłości, który otrzymujemy od Boga. Jezus w Ewangelii pyta św. Piotra o miłości do Niego. Trzykrotnie stawia pytanie „Piotrze, czy ty mnie miłujesz”?..Piotr potwierdza swoją miłość do Jezusa, i mówi „Panie ty wiesz, że Cię kocham”. To piękna deklaracja, którą Jezus przyjmuje i powierza Piotrowi misje prowadzenia Kościoła i Jego wyznawców. Równocześnie zapowiada jego męczeństwo. Piotr napełniony miłością, pełną i oddaną, uwielbi Boga w swoim męczeństwie. Bóg dał nam wszystkim świadectwo, że miłość to ofiara Boga. Ukazuje nam, że droga do nieba prowadzi przez posłannictwo i wierność Bogu do końca naszego życia. To słowo pobudza nas do refleksji a zarazem wzbudziło pragnienie spotkania Miłości Jezusa w Eucharystii. Ufam, że Maryja pomaga nam w tej pielgrzymce ku Bogu.

Po Mszy św. rozpoczęła się modlitwa różańcowa w ramach Nowenny Pompejańskiej, którą odmawiamy już 107 miesiąc, czyli blisko 9 lat. Tajemnice Różańca Świętego prowadziły grupy: z Apostolstwa Trzeźwej Rodziny i Apostolstwa Dobrej Śmierci. Przeżywaliśmy kolejne tajemnice zawierzając Maryi całe nasze życie. Wierni Jej obietnicom, że ktokolwiek z Jej czcicieli z różańcem w ręku o cokolwiek prosi, zawsze otrzymuje.

Tą ufnością napełnieni wędrujemy przez życie z Maryją i zatrzymujemy się przy każdej tajemnicy wielbiąc Boga za wielkie dzieło, które Maryja rozwijała poprzez wspólnotę Różańca Świętego.

W Nowennie Pompejańskiej dokonuje się cud spotkania z Bogiem przez Niepokalane Serce Maryi.

Bogu niech będą dzięki za cud spotkania z Maryją.

Uczestniczka spotkania

2.06.2017