kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2017 » Chrystus otwiera drzwi do wieczności przez Świętych - 105 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.04.2017 (niedziela)

 

Chrystus otwiera drzwi do wieczności przez Świętych.

Każdy drugi dzień miesiąca jest niezwykłym darem dla Wspólnoty Pompejańskiej w Sanktuarium Św. Sarkandra na Kaplicówce. Tym razem byliśmy bardzo złączeni ze Świętym Janem P.II w rocznicę Jego śmierci, która otwarła drzwi do wieczności wszystkim, którzy idą Jego śladami. W ty duchu przeżywaliśmy modlitwę różańcową ze Świętym Janem Pawłem II , z którą nie rozstawał się przez całe swoje życie. To piękne doświadczenie duchowe było cały czas połączone z Królową Różańca Świętego. Każda tajemnica modlitwy różańcowej dotykała naszego życia ukazując nam naszą drogę ku wieczności. To święty czas Wielkiego Postu i nasza refleksja nad życiem.

20.30 uczestniczyliśmy w nabożeństwie do Świętego Sarkandra, wielbiąc Boga za dar Jego heroicznej ofiary i za dar obecności w tym Sanktuarium Jego imienia. O 21.00 Apelem Jasnogórskim rozpoczęliśmy Mszę Św. pod przewodnictwem ks. Wojciecha Tyczyńskiego. Kapłan w asyście kilku innych kapłanów powitał wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli z różnych parafii, a szczególnie grupę przybyłych pielgrzymów z Gliwic z op. ks. R. Siatką. Bogate w treść słowo Boże i homilia ks. Wojciecha jeszcze raz ukazał nam jak bardzo Bóg ukochał człowieka. Kapłan ukazał nam ogromną rolę Świętych, którzy otwierają nam drogę do nieba , ukazując nam swoim życiem , swoim przykładem to co najpiękniejsze chociaż tak trudne, co prowadzi do Boga, ku wieczności. Kapłan ukazał też okoliczności, które sprawiły, że w tym Sanktuarium był już Św. Jan Paweł II, żeby wynieść na ołtarze Świętego Jana Sarkandra. Dzisiaj mamy w tym świętym miejscu Królową Różańca Świętego otoczoną Świętymi Janami. To wielki dar niebios, kontynuował kapłan, dla tej ziemi, dla tego miasta i tego regionu. Przecież wierzymy w obcowanie Świętych i w obecność kochającej nas Matki Bożej kontynuował kapłan dodając , że Matka Boża ukazuje się dzieciom w bardzo niepozornych miejscach i wszędzie prosi o modlitwę za grzeszników trzymając w ręce różaniec święty. Przypomniał też powiedzenie Św. Jana Pawła II – Totus tubus – cały jestem Twój Maryjo, ustanawiając jeszcze Tajemnice Światła by odkryć jeszcze Jezusa, który jest Światłem i pokarmem na naszej chrześcijańskiej drodze do zbawienia. Napełnieni wartością Słowa Bożego i homilią przeżyliśmy najcenniejszy podarunek Boga, spotkanie z Jezusem Eucharystycznym.

 Niech będzie Bóg uwielbiony za ten święty czas spotkania, niech błogosławi Kapłanom i organizatorom tych pięknych spotkań modlitewnych oraz wszystkim pielgrzymom, którzy przybywają do tego sanktuarium by wielbić Boga.

Pielgrzym

Kaplicówka, 2.04.2017