kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2015 » Bądź świadkiem wiary - 87 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.10.2015

 

Bądź świadkiem wiary

Rodzina Pompejańska tradycyjnie, każdego drugiego dnia miesiąca, gromadzi się w maleńkim sanktuarium Św. Jana Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie, by wielbić Boga przez Serce Maryi w Nowennie Pompejańskiej. O godzinie 18 uwielbienie i modlitwę rozpoczyna grupa modlitewna Trzeźwych Alkoholików. O godzinie 19 rozpoczyna się Nowenna Pompejańska, czyli odmawianie trzech części Różańca św. W tej modlitwie pragniemy być bliżej Maryi, by wsłuchiwać się w głos każdej tajemnicy, by ją lepiej poznać i zrozumieć. Cenimy ten wielki dar modlitwy różańcowej, szczególnie w tegorocznym październiku, który tak obfituje w ważne wydarzenia w naszej Ojczyźnie i w całym Kościele. Coraz bardziej uświadamiamy sobie, jak wiele trzeba szczerej modlitwy, ofiary i poświęcenia, żeby Jezus był obecny w dzisiejszym świecie, w naszej Ojczyźnie, w rodzinach i w nas samych. Wspólnota różańcowa zaprasza Jezusa do swojego życia, zawierza tych, którzy tej modlitwy tak bardzo potrzebują. Dzieją się cuda przemiany serc. Uświęcają się nasze serca, nasze relacje i stajemy się coraz bardziej świadomymi chrześcijanami. Wpatrzeni w Maryję, słuchamy jej polecenia: „zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie”. Czas spędzony na Kaplicówce to Boży dar i wielka łaska modlitwy, która nas łączy i umacnia duchowo. O godzinie 20:30 rozpoczyna się nabożeństwo ku czci św. Jana Sarkandra, patrona tego miejsca. Zwieńczeniem modlitewnego czuwania jest Eucharystia sprawowana po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego o godzinie 21, pod przewodnictwem ks. proboszcz Antoniego Dewora. Nasze serca ochotnie przyjmują Słowo Boże i słowo kapłana, które uświadamia nam, jak bardzo Jezusowi zależy na naszym zbawieniu. Daje nam swoją Matkę, by pomagała nam w drodze do zbawienia. Pomocą są nam również kapłani. Kapłan zwraca naszą uwagę na pewne niebezpieczeństwa, które mogą czynić nas ślepymi i głuchymi, a tym samym uniemożliwiają nam wsłuchiwanie się w słowa Jezusa i wprowadzanie ich w życie. Jeśli chodzimy do kościoła, ale nie otwieramy się na słuchanie Słowa Bożego i nie wprowadzamy go w życie popadamy w rutynę i stajemy się chrześcijanami tylko z nazwy. Chrześcijanin musi ciągle dojrzewać duchowo, by mógł wydawać dobre owoce.. Dobrze przeżyta Eucharystia staje się dla nas mocą i daje siłę do życia w prawdzie.

Jezu dziękuję Ci, że chcesz być z nami w tym sanktuarium, że nigdy nie nudzisz się naszymi słabościami. Pragniemy byś stale przebywał w nas, w naszym życiu, w naszych działaniach i relacjach.

Kochamy ten czas z Maryją, ten święty czas modlitwy Nowenną Pompejańską.

Dziękujemy za udział kapłanów, za organizatorów tych świętych zgromadzeń oraz za łaski, które nam wyprasza nasza Pani i Królowa Różańcowa.

Chwała Panu

Kaplicówka, 2.10.2015