kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2015 » Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Pompejańskiej Królowej Różańca Świętego w Ostródzie

 

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Pompejańskiej Królowej Różańca Świętego w Ostródzie od 6.06 do 8.08.2015r.

O Matce Bożej Pompejańskiej po raz pierwszy usłyszałam w 2002 roku.

Lidia Wajdzik, która jest diecezjalną zelatorką ADS w diecezji bielsko-żywieckiej i odpowiedzialna za Peregrynację Obrazu Matki Bożej Pompejańskiej w kraju i za granicą, poprosiła mnie tamtego roku, abym podjęła modlitwę Nowenny Pompejańskiej w intencji ciężko chorej na raka jej sąsiadki Marii. Maria była młodą kobietą mającą do wychowania czwórkę dzieci, więc chętnie podjęłam ten trud modlitwy pomimo, że jej wtedy nie znałam. Matka Boża wynagrodziła mi, bo w miesiąc po skończonej modlitwie za Marię, pojechałam na pielgrzymkę do sanktuariów Maryjnych w Europie, gdzie mogłam być również u Matki Bożej w Pompejach. W dniu wyjazdu mogłam Marię osobiście poznać. Radowała się z naszego spotkania i dziękowała mi za modlitwę. Bóg dał jej jeszcze siedem lat życia, mogła zatem odchować swoje dzieci, które stały się wtedy już dojrzałe. Ja natomiast rozpowszechniałam Nowennę Pompejańską gdzie tylko mogłam. W sierpniu ubiegłego roku dana mi była łaska bycia na czuwaniu przy Obrazie Matki Bożej Pompejańskiej na Kaplicówce w Skoczowie. Teraz Matka Boża chciała się mną posłużyć, w kopii cudownego Obrazu przybyła do naszej Parafii i Wspólnoty, a za Peregrynację ja byłam odpowiedzialna.

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Pompejańskiej rozpoczęła się w czasie Regionalnego Dnia Skupienia Apostolstwa Dobrej Śmierci 6.06.2015r, w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie. Obraz przywiózł ks. dr Bogdan Kulik MSF, krajowy duszpasterz ADS, który też wygłosił konferencję.

Na drugi dzień (7.06.2015r.) na wszystkich niedzielnych Mszach świętych ks. Bogdan mówił kazania o Matce Bożej i Nowennie Pompejańskiej. Po ostatniej Mszy świętej Obraz został przekazany rodzinie, która już wcześniej modliła się Nowenną Pompejańską. Jedna z osób w tej rodzinie doznała łaski zdrowia w chorobie nowotworowej. Kolejną rodziną, którą nawiedził Obraz było małżeństwo, które tego dnia obchodziło swój Jubileusz 30-lecia Sakramentu Małżeństwa. W dniach 19,20,21.06.2015r. Obraz Matki Bożej Pompejańskiej przebywał w parafii Podwyższenia Krzyża w Borecznie. Był również w kaplicy należącej do tej parafii. Tu się dokonał cud przemiany serc dwojga osób.

Ponad dziewięćdziesięcioletnia staruszka i jej chory syn byli bardzo oddaleni od Pana Boga i nie korzystali z Sakramentów świętych. W czasie peregrynacji Obrazu w ich parafii, doznali łaski, oboje pojednali się z Panem Bogiem i przyjęli Sakrament Chorych. Na wszystkich Mszach świętych ( w niedzielę 21.06.2015r.) Proboszcz parafii ks. Paweł Kurach mocno podkreślał wartość modlitwy różańcowej oraz dzielił się swoim osobistym, radosnym przeżyciem.

Tego dnia obchodził swój Jubileusz 45 lecia Święceń Kapłańskich. Dziękował Matce Bożej za opiekę i swoją osobistą obecność w Pompejach. Szczęśliwi parafianie gorliwie trwali na modlitwie, a kilka rodzin z tej parafii przyjęło Obraz do swoich domów.

W dniu 26, 27, 28.06.2015r. Obraz przyjęły zelatorki ADS z Olsztyna. W czasie modlitwy u jednej z nich zadzwonił telefon. Pewna osoba przekazała, że 34 letnia kobieta leży w ciężkim stanie w szpitalu. Kobieta ta rodziła czwarte dziecko. Poród był bardzo ciężki i skomplikowany, że doprowadził ją do śpiączki. Zelatorka bardzo żarliwie modliła się przed Obrazem o cud dla niej i kobieta szybko wyzdrowiała. Lekarze twierdzili, że to cud, gdyż tak szybki powrót do zdrowia bez żadnych komplikacji nie zdarza się – mówili.

4.07.br. Matka Boża w kopii cudownego Obrazu znowu przebywała w kościele NPNMP w Ostródzie - podczas Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca. Natomiast 7 i 8 lipca br. w kościele św. Marcina (również w Ostródzie). Licznie zgromadzeni wierni modlili się długo i wytrwale. O godzinie 22.00 została odprawiona Msza święta i wygłoszone okolicznościowe kazanie. W drugim dniu (8 lipca br.) wszystkie Wspólnoty były zaangażowane i prowadziły modlitwy w wyznaczonych godzinach. Wieczorem uroczyście pożegnano Obraz Matki Bożej, sprawując przy tym Mszę świętą w intencji ożywienia wiary w parafii.

11 lipca br. Obraz pojechał do parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Iławie. I tutaj długo modlono się, pomimo późnych godzin wieczornych. W niedzielę (12 lipca br.) przez wszystkie Msze święte Obraz przebywał w kościele, a pomiędzy Mszami świętymi wierni trwali na modlitwie. Po ostatniej Mszy świętej modlono się jeszcze przez trzy godziny, odmawiając wszystkie części Różańca.

Kolejnym miejscem nawiedzenia była parafia św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim. Modlono się tak jak w innych parafiach. Już w porannych godzinach była odprawiona Msza święta, a po niej trwała długa modlitwa różańcowa. Obraz w Nowym Mieście do swoich domów przyjęło kilka rodzin. 26.07.2015r. Obraz powrócił znowu do Ostródy, gdzie 1 sierpnia br. przyniesiono Go do kościoła, na Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca. Modlitwa trwała trzy godziny przed Najświętszym Sakramentem, w czasie którym były odmówione wszystkie części Różańca, przeplatane pieśniami i głębokimi rozważaniami.

5.08.2015r. Obraz pojechał do Henrykowa. Najpierw przyjęli go zelatorzy ADS, później przeniesiono do kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Henrykowie. Została odprawiona Msza święta i wystawiony Najświętszy Sakrament. Odmówiono wszystkie części Różańca, po czym Obraz przewieziono do kościoła św. Wawrzyńca w Mingajnach, który należy do parafii w Henrykowie. Tu również była odprawiona Msza święta i odmawiano Różaniec. Przed przybyciem Obrazu Matki Bożej w Henrykowie, wierni modlili się 9 dniową Nowenną w kościele, odmawiając codziennie trzy części Różańca. Dziewięciodniową Nowennę przed Peregrynacją odmawiano również w kościele św. Marcina i w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie. Wspólnota ADS w parafii NPNMP odmawiała także 9 dniową Nowennę w intencji Peregrynacji Obrazu w marcu, ale do św. Józefa.

8.08.2015r. nastąpiło pożegnanie, które rozpoczęło się o godzinie 15.00. Odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia, wszystkie części Różańca oraz odprawiono Mszę świętą dziękczynną. W uroczystym pożegnaniu Obrazu Matki Bożej Pompejańskiej uczestniczył także ks. Grzegorz Górnik MSF, nowy dyrektor Apostolstwa Dobrej Śmierci z Górki Klasztornej.

Po modlitwie zawierzenia Obraz został przekazany do parafii w Giżycku.

Cała Peregrynacja odbywała się w skupieniu, wyciszeniu i głębokim rozmodleniu.

Dziękuję Panu Bogu za dar Najświętszej Maryi Panny i Jej nawiedzenie w cudownej kopii Obrazu w naszej Wspólnocie i Parafii. Dziękuję za wszystkie łaski nam udzielone. Dziękuję wszystkim Kapłanom, którzy otworzyli drzwi swoich świątyń i sprawowali Msze święte, którzy umożliwili wiernym, aby mogli wspólnie się modlić. Dziękuję zelatorom ADS i wszystkim odpowiedzialnym za zorganizowanie peregrynacji i modlitwę w swoich parafiach. Niech dobry Bóg i Matka Najświętsza każdemu z osobna za wszystko wynagrodzą.

 

Odpowiedzialna za Peregrynację Obrazu Matki Bożej Pompejańskiej w Ostródzie i w regionie

zel. Teresa Badaszewska