kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2015 » Jak zbudować Bogu … w sercu dom? - VII Pompejański Dzień Skupienia - 29 sierpnia 2015 r.

 

Jak zbudować Bogu … w sercu dom? 

VII Pompejański Dzień Skupienia Rodziny Pompejańskiej i Apostolstwa Dobrej Śmierci  w Pogórzu (29 sierpnia 2015 r.)

            Usłysz Bożej Matki głos, która wzywa dzisiaj nas. Chce u Syna znów wyprosić cud przemiany serc…                                  (…)

Naucz, Matko, jak zbudować… Bogu w sercu dom …

Wyśpiewali ujmujące sentencje w pieśni na zakończenie modlitewnego spotkania licznie zebrani, w przepięknym kościele pw. NMP Królowej Polski w Pogórzu, pielgrzymi.

Pielgrzymi, którzy  ciągle uczą się, jak najpełniej swe życie  zawierzyć Maryi i tym samym być blisko Jej Syna.

Wszystko postawiliśmy na Maryję … 

Taki był temat dnia skupienia, czasu naznaczonego modlitwą, gorliwą modlitwą serc. Szczególnie w czasie Mszy świętej, sprawowanej przez ks. Antoniego Żebrowskiego, Dyrektora Krajowego ADŚ i współcelebrujących kapłanów: ks. prałata Alojzego Zubra, diecezjalnego moderatora ADŚ, ks. Zdzisława Grochali, proboszcza parafii pw. św. Elżbiety w Cieszynie, ks. Waldemara Niemca, administratora z Czernichowa i ks. wikarego Dariusza Byrskiego ze Skoczowa.

Ksiądz Antoni Żebrowski w swojej konferencji i homilii rozważał: Jak swe życie i godzinę śmierci zawierzyć Maryi …naszej Matce, która:

- Została wybrana i w Nazarecie powiedziała  fiat.

- Zawsze zgadzała się z wolą Boża i była blisko Jezusa: w Kanie Galilejskiej, na drodze krzyżowej, na Kalwarii i pod krzyżem.

- Ustawicznie wstawia się u swojego Syna za swymi dziećmi, objawia się w różnych miejscach, wzywa do nawrócenia.

- Jest najbardziej zjednoczona z Jezusem.

- Jest wzorem najpiękniejszej wersji człowieczeństwa.

- Uczy, że wiarą trzeba się dzielić z bliźnimi.

- Wskazuje, jak należy podchodzić do życia, cierpienia, śmierci.

Kapłan uczył: Wszystko trzeba postawić na Maryję

- Trzeba do Maryi przychodzić ze szczerą, wielką wiarą , a przez Jej Niepokalane Serce do Jezusa.

- W pełni zaufać, oddać się i zawierzyć Maryi, jak wielu świętych i wielkich ludzi Kościoła.

- Wierzyć, że zwycięstwo przychodzi przez Maryję.

- Często z odwagą brać do ręki różaniec i modlić się o wartości ewangeliczne.

Gdy wszystko postawimy na Maryję, nasze życie, nasza wiara, nasza pobożność – będą pełniejsze. Taka nadzieja wzrastała w sercach pielgrzymów … I była niesiona do ich domów.

Wzruszającym momentem dnia było pożegnanie z ks. Antonim Żebrowskim, długoletnim ponad (dwadzieścia lat) Dyrektorem Krajowym Apostolstwa Dobrej Śmierci z Górki Klasztornej. Piękne słowa podziękowania, w imieniu wszystkich wspólnot Apostolstwa, wypowiadane przez  p. Lidię Wajdzik, diecezjalną zelatorkę ADŚ, wskazały na piękny owoc apostołowania ks. Antoniego na Ziemi Beskidzkiej : (…) Popatrz, Twoje wielkie zamierzenia stały się rzeczywistością. Dziś ponad siedemdziesiąt wspólnot stało się potężnym zapleczem modlitwy, której tak bardzo potrzebuje współczesny świat. Dziękujemy Ci, nasz Księże Antoni, że rozpaliłeś w nas, przez Serce Maryi, Bożą miłość (…). Rozstajesz się z nami, ale my pozostaniemy wierni w naśladowaniu naszej najlepszej Mamy i nadal będziemy apostołami Jej miłości. Popatrz, posmutniała beskidzka ziemia, która, jak piszą wielcy piewcy, powstała z uśmiechu Boga. Ale… pozostaje po Tobie wielkie dzieło, które będzie rozkwitało i piękniało w ludzkich sercach przez pokolenia. (…) Życzymy Ci, Dostojny Kapłanie, byś dalej trwał w gorliwości apostolskiej i intensywnie zdobywał dusze dla Boga.  

Barbara Z. ( Cieszyn)