kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2015 » Tak żyj, żebyś wieczność z ręki Boga otrzymał.- 85 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.08.2015

 

Tak żyj, żebyś wieczność z ręki Boga otrzymał.

Maryja nieustannie zaprasza swoich czcicieli każdego drugiego dnia miesiąca do Sanktuarium Św. Sarkandra na Kaplicówkę. To piękny czas, kiedy pielgrzymi modlą się na różańcu i pogłębiają swoją wiarę poprzez wchodzenie w Tajemnice Boże, wyobraźnią sięgają tamtych wydarzeń, trudnych do pojęcia rozumem, ale oczami wiary poznajemy Jezusa i jego miłość do nas. Ta wędrówka z Jezusem jest prowadzona przez Jego Matkę i naszą ukochaną opiekunkę w wizerunku Królowej Różańca Świętego. Ciągle doświadczamy nowej obecności Maryi w naszym życiu, a widząc Jej drogę łatwiej żyć i łatwiej przyjmować swój krzyż. Nasze serca otwierają się na Boża wolę i często odkrywamy swoje słabości, grzechy, braki , bo tego uczy nas Maryja. To są niezwykłe doświadczenia, bo wpatrzeni w Jezusa Eucharystycznego czujemy Jego obecność i uświadamiamy sobie, że ta największa Tajemnica ogarnia nasze serca, nasze pragnienia i nasze życie. Podczas rozważań tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych rodzimy się nowymi i dojrzalszymi dziećmi Bożymi. Maryja rodzi nas dla Jezusa w każdej tajemnicy.

            O godzinie 20.30 uczestniczymy w Nabożeństwie do Św. Sarkandra, które prowadzi ks. Antoni Dewor. Serca nasze są pełne nadziei, że On za nami oręduje, jego męczeństwo mobilizuje nas do godnego życia. To wielki Święty Patron naszego miasta i diecezji, którego coraz mocniej czcimy i kochamy. O godz. 21.00 rozpoczyna się Święta Eucharystia, której przewodniczy ks. Antoni Dewor, któremu asystują kapłani. Słowo Boże ukazuje nam Jezusa, który karmi swój lud i ukazuje siebie jako nowy pokarm na życie wieczne. Kapłan ukazuje Ewangelię, która jest fundamentem wiary i nawracania. Podkreśla ogromną wartość nauki Jezusa, który ukazuje człowieka pogubionego, szukającego nie Jezusa ale darmowego chleba, który nie nasyci, chociaż podtrzymuje życie. Kapłan ukierunkował nasze poznanie na to co najważniejsze w życiu, bo Jezus wyposażył nas w specjalne instrumenty, którymi są rozum i religijność kontynuował kapłan i one mają nam uświadamiać co jest w życiu najważniejsze, nie to co widoczne i zewnętrzne ale to co dzieje się wewnątrz człowieka, jego nawracanie i tworzenie nowego człowieka, który pragnie zbawienia, pragnie wieczności z Bogiem. Kapłan ukazał ten rodzaj pokarmu, którym jest sam Jezus Chrystus. Każdy zapragnął tego pokarmu, a Eucharystia stała się dla nas pielgrzymów tym cudem nakarmienia naszych dusz. To kolejne ważne pogłębienie naszej wiary w ramach przesłania ”Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Dziękujemy kapłanowi Antoniemu, który konsekwentnie ukazuje naszej Pompejańskiej Rodzinie jak ważne jest słuchanie słowa Bożego i przyjmowanie nauki Jezusa jako jedynego środka nawracania. Chwała Panu za ten dar słowa i posługę kapłanów oraz za organizatorów tych nabożeństw.

 Po błogosławieństwie wysłuchaliśmy świadectwa pielgrzyma z USA Anny, która ukazała wartość modlitwy różańcowej Nowenną Pompejańską, która zmieniła jej życie, daje pokój radość życia. Pomimo trudów życia wie, że chroni ją Bóg i odczytuje to jako wielki cud, bo przemiana, zmiana stylu życia i pragnienie Boga jest tego namacalnym dowodem. Wzruszającym było wyznanie, że to wszystko zaczęło się w tym maleńkim Sanktuarium Św. Sarkandra i dzięki modlitwie wszystkich tu modlących się. Chwała Panu za to świadectwo i wzruszenia , których tu doświadczamy.

Pielgrzym - siostra osoby dającej świadectwo

Kaplicówka, 02.08.2015