kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2015 » Witaj, pełna chwały, Maryjo…80 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.03.2015

 

Witaj, pełna chwały, Maryjo…Zanurzcie serce w Miłosierdziu Bożym…

Maryjo, dziękujemy Ci, że zgromadziłaś kolejny raz, 2. marca 2015 roku, swoje dzieci w Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce; w szczególnym czasie, w Wielkim Poście.

Chociaż tyle lat się spotykamy, to zawsze tak bardzo wyczekujemy kolejnego spotkania…

Co nas łączy, dlaczego pragniemy razem modlić się w tym świętym miejscu?

Nie mam wątpliwości, że jest to odpowiedź na zaproszenie Maryi, tak bardzo zatroskanej o swoje dzieci, o ich rodziny, a szczególnie o młodzież całego świata. Rośnie w nas coraz większe pragnienie bycia przy Jej sercu z Jezusem, który czeka w tym świętym, omodlonym miejscu, w Najświętszym Sakramencie.

My, grzeszne dzieci, pragniemy oczyszczenia, wzmocnienia i uświęcenia. Maryja prowadzi nas przez tajemnice różańcowe, ukazując drogę do Jezusa; w każdej tajemnicy pyta delikatnie nas, czy potrafimy powiedzieć TAK Jezusowi, czy wierzymy w Jego Miłość, czy słuchamy, co do nas mówi; czy umiemy wybierać właściwe Boże rozwiązania, czy umiemy przebaczać, okazywać miłosierdzie, czy dziękujemy Mu za to, co dla nas uczynił, żeby nas zbawić; czy pragniemy własnego zmartwychwstania i tych, którzy walczą z Bogiem, i czy jesteśmy gotowi pójść za Jezusem?

Pojawiają się pytania, czy podołamy, czy nie zawiedziemy?… Gdyby nie Maryja w swoim cudownym wizerunku Królowej Różańca Świętego, trudno byłoby odpowiedzieć na te pytania.

Maryja jednak dodaje otuchy, czujemy Jej obecność. Tak, jak była przy Jezusie tu na ziemi, tak jest i z nami poprzez wszystkie tajemnice Różańca Świętego.

Maryjo, dziękujemy Ci za Twoją troskę o nas i za kolejne nowe doświadczenia duchowe…

Nabożeństwo do św. Jana Sarkandra, prowadzone przez ks. Antoniego Dewora, proboszcza parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie, poprzedziło Mszę Świętą o godz. 21.00, której on również przewodniczył, w koncelebrze kilku kapłanów.

Pielgrzymi w skupieniu wysłuchali Słowa Bożego i homilii, w której ksiądz uzmysławiał wartość nauczania, które ukazuje, jak bardzo Bóg nas kocha pomimo naszych grzechów. Kapłan podkreślał olbrzymią moc miłosierdzia Bożego, zachęcał, byśmy też byli miłosierni, nie tylko wobec innych, ale i wobec siebie; byśmy nikogo nie osądzali, ale prosili o litość dla nas, grzeszników. W relacjach międzyludzkich nigdy nie możemy stawiać się ponad kimś. Bóg kocha każdego bez wyjątku… To my mamy problem, żeby tę miłość przyjąć i obdarowywać nią bliźnich. Tylko takie życie ma sens; uczy pokory i prawdziwej wiary; podnosi tych, którzy naprawdę uwierzą w Bożą moc, w Bożą miłość. Trzeba z ufnością korzystać z sakramentów świętych, i w żalu miłości oczyszczać się z grzechów…

Te słowa głęboko zapadły w nasze serca …

Ufamy, że Maryja pomoże nam, poprowadzi do Jezusa; przecież Ona potrafi to najlepiej.

Niech Bóg błogosławi kapłanom, organizatorom i uczestnikom spotkania …

pielgrzym

 

Kaplicówka, 2 marca 2015 r.

    - Potępiamy grzech, a nie grzesznika