kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2015 » Kim Ty jesteś? 78 Nabożeństwo Pompejańskie - 2 stycznia 2015 r.

 

 Kim Ty jesteś ?

Upływają pierwsze godziny nowego 2015 roku…
Dzieci Boże z Rodziny Pompejańskiej zgromadziły się drugiego stycznia na comiesięcznym nabożeństwie w Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie. To szczególne spotkanie wspólnoty różańcowej, które rozpoczęło kolejny rok z Królową Różańca Świętego.
Klimat modlitwy różańcowej i oplecione różańcem ręce tchnęły w nas nowego ducha, ducha nadziei, że Maryja zwycięży. Zanurzaliśmy nasze rozmodlone serca w kolejnych świętych tajemnicach. Wędrowaliśmy z Maryją i Józefem, szukając Jezusa. Maryja cały czas wskazywała drogę, na której można Go odnaleźć; gdzie szukać pomocy, ukojenia bólu i czerpać nadzieję. Cieszyliśmy się, że jest tak wielu pielgrzymów. A zachwyt wprost wzbudzała obecność rodziny z czwórką dzieci ( najmłodsze-roczny Mikołaj) z okolic Lublina. To dało nam dużo do myślenia : jak wielką miłością cieszy się nasza Królowa, która w swoim wizerunku Pompejańskiej Pani przyciąga tak wielu pielgrzymów.
O godzinie 20.30 cała wspólnota Maryjna uczestniczyła w Nabożeństwie do św. Jana Sarkandra, nabożeństwie prowadzonym przez ks. Antoniego Dewora, proboszcza parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie. Ten sam kapłan przewodniczył Mszy świętej, która rozpoczęła się tuż po nabożeństwie.
Słowo Boże otwierało nasze serca na prawdę zawartą w Ewangelii. W homilii, wygłoszonej przez ks. Antoniego, ożyło w nas na nowo nauczanie świętego Jana, którego podziwiano, ale nie rozpoznawano. Kapłan ukazał nam wartość jego nauczania, a zrazem jego pokorę i małość w obliczu Boga. Podkreślał ogromną wartość nawracania się, czyli uznania prawdy o sobie, o swojej grzeszności. Tak jak św. Jan, który uznał, że nie jest godzien nazywać się kimkolwiek, bo jest tylko głosem, który głosi prawdę o Bogu i woła zgłębi serca, by ludzie prostowali swoje drogi. Zachęcał, byśmy odkrywali prawdę o sobie, zobaczyli swoją prawdziwą twarz, ściągnęli maski i przestali grać kogoś, kim nie jesteśmy.
Kapłan uwrażliwiał nas na wartość prawdy i zachęcał do pracy nad sobą, to prawda przynosi prawdziwe zwycięstwo.
Ukazał Boga, który kocha bezgranicznie człowieka, odpuszcza grzechy i pragnie, żeby on odkrył przed Nim prawdziwą twarz.
Przesłanie, które zostało w naszych sercach, to : Nawracajcie się i głoście Ewangelię; czyli, bądźcie głosem Boga i odpowiadajcie sobie na pytanie, kim jesteś?
Tak przygotowane serca przyjęły Jezusa do swojego życia, z radością wielbiąc Boga za tę świętą ucztę, za ten święty czas poświęcony Bogu i Maryi.
Pielgrzym z Lublina wyraził swą radość z wielogodzinnego adorowania Jezusa, ubogaconego gorliwą modlitwą i wielką miłością wspólnoty do Maryi i Chrystusa. Wytrwała modlitwa różańcowa w formie Nowenny Pompejańskiej… przynosi obfite owoce zapewniał.
uczestniczka
2 stycznia 2015 r.