kamera on-line

Święta Noc Modlitwy » Najważniejsza przygoda życia – to spotkanie z Bogiem - VIII Święta Noc Modlitwy - 4/5.10.2014

 

 Najważniejsza przygoda życia – to spotkanie z Bogiem20-ta Sobota Zwycięska

To ukoronowanie dwudziestu sobót z Maryją, w ramach nabożeństw, które Wspólnota Pompejańska rozpoczęła Świętą Nocą w maju, by je zakończyć Świętą Nocą 4/5 października 2014 roku.

            To prawdziwy cud, który uczyniła nasza Najukochańsza Mateńka , Królowa Nieba i Ziemi, Królowa Pompejańska, Królowa Różańca Świętego, Królowa Najpiękniejszej Miłości, która zrodziła Króla Miłości.

Duchowe owoce są mocno widoczne we wszystkich pielgrzymach, którzy tak bardzo Ją pokochali, że przez 54 dni odmawiają z radością w sercu wszystkie tajemnice różańcowe, by być z Nią we wszystkich chwilach życia. Maryja cały czas uczy nas miłości i zawierzenia Bogu całego naszego życia; pragnie, by nasze serca połączyły się z Jej Niepokalanym Kochającym Sercem. Ukazuje nam Jezusa, którego dla nas zrodziła, z którym tak wiele przeżyła tutaj na ziemi, by teraz nasza ziemska wędrówka była nieustannym poszukiwaniem Boga, byśmy szli śladami Jego nauki, krzyża i cierpienia..

            To święty czas pielgrzymowania do tej maleńkiej kaplicy, na Kaplicówce, która została nam dana jako sanktuarium, w którym rodzi się Jezus w naszych rozmodlonych sercach. To jest właśnie to miejsce, które w swej skromności rodzi Zbawiciela, jak przed dwoma tysiącami lat. My, jak pastuszkowie, odnajdujemy to święte miejsce, a święta noc ogarnia nas Jego miłością.

            Widzimy Maryję, która nieustannie mówi: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn. W każdej tajemnicy czujemy obecność Maryi, razem z Nią przeżywamy tajemnice radosne, tajemnice bolesne i tajemnice wielkiego ożywienia nadzieją Zmartwychwstania.

Kochamy Jezusa za ten cud Jego Miłości ofiarnej, która dała nam zbawienie…

            Boże, nie zasłużyliśmy na taki cud, ale Ty pragniesz nas obdarować miłością, którą wysłużył nam Twój Syn na krzyżu.

Maryjo, naucz nas przyjmować tę miłość, nią żyć i nią się dzielić.

Każda Msza święta przeżywana w tym świętym, omodlonym miejscu, to skarb, który otrzymujemy przez Serce Maryi prosto z nieba, za którym tęsknimy, i wypatrujemy ciągle Jezusa, który po nas przyjdzie.

            Maryjo, wyproś nam łaskę zbawienia, bo to jest jedynym celem naszej Pompejańskiej Wspólnoty. Ucz nas kochać, jak Ty kochałaś, ucz nas wierzyć, jak Ty wierzyłaś, ucz nas ufać, jak Ty ufałaś.

Twoimi dziećmi jesteśmy i do Ciebie należeć chcemy. W każdej tajemnicy różańcowej o to prosimy.

            Chwała Panu - za wszystkie święte godziny i noce.

czcicielka

Kaplicówka, Skoczów 4/5 października 2014 r.

zobacz też - na Gwiazdka Cieszyńska 1 i 2