kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2008 i starsze » Z Królową Różańcową - GN 15.06.2008

 

Z Królową Różańcową

Skoczów. Kopia obrazu MB Różańcowej z Pompejów, ofiarowana przez biskupa Tadeusza Rakoczego Jej czcicielom z naszej diecezji - na ręce przedstawicieli Apostolstwa Dobrej Śmierci - została poświęcona i umieszczona w kaplicy św. Jana Sarkandra na skoczowskiej Kaplicówce. To dla nas wielki dzień: spełnienie marzeń, a jednocześnie rozpoczęcie nowego dzieła. Odtąd będziemy mogli już gromadzić się wspólnie na modlitwie przed tym obrazem - podkreślali zgodnie Lidia Greń-Wajdzik i Tadeusz Kopeć z ADŚ, od lat zaangażowani w propagowanie Nowenny Pompejańskiej, do której w Pompejach zachęcał bł. Bartolo Longo. Ich wielką radością jest też, że obraz znalazł się w miejscu szczególnie związanym z Janem Pawłem II, który kiedyś tu się modlił, a wPompejach MB Pompejańskiej zawierzył troskę o rozszerzanie modlitwy różańcowej - w Roku Różańca Świętego. Obecnie opracowywany jest harmonogram nabożeństw i modlitewnych czuwań prowadzonych przez Apostolstwo przed obrazem Matki Bożej na Kaplicówce.   

mb - Gość Bielsko-Żywiecki Nr 24/838 z 15.06.2008 r.