kamera on-line

Charyzmaty » Adopcja duchowa

 

Adopcja duchowa

Podczas nabożeństwa pompejańskiego wiele osób przystąpiło do duchowej adopcji dzieci poczętych
Listopadowe nabożeństwo pompejańskie w kaplicy św. Jana Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie było okazją do propagowania modlitwy duchowej adopcji. Dla zainteresowanych przygotowane były druki zgłoszeń i wykonane przez członków Apostolstwa Dobrej Śmierci miniaturowe włóczkowe buciki - symboliczne dary dla mających się narodzić dzieci. Ratowanie ludzkiego życia jest jedną z intencji, które polecamy za pośrednictwem Matki Bożej Pompejańskiej podczas tych nabożeństw. Okazało się, że liczba zgłaszających się chętnych do podjęcia tej 9-miesięcznej modlitwy w intencji dzieci poczętych była wyższa, niż mogliśmy się spodziewać; zabrakło nam przygotowanych materiałów. To wspaniałe! Kronikę zawierającą wpisy wszystkich osób, które tutaj, a także na apel Apostolstwa Dobrej Śmierci, włączą się w duchową adopcję, chcemy ofiarować w sanktuarium Matki Bożej w Guadalupie - mówi Lidia Greń-Wajdzik.   

tm - Gość Bielsko-Żywiecki Nr 46/860 z 16.11.2008 r.