kamera on-line

Święta Noc Modlitwy » Z Maryją przy Chrystusie …w Świętą Noc - VII Święta Noc Modlitwy 7/8 maja 2014 r.

 

Z Maryją przy Chrystusie …w Świętą Noc

Zapewne w naszych rozpalonych sercach trwa jeszcze przedłużenie świętych godzin, jakie z łaski Boga dane nam było przeżywać w majową Noc Modlitwy na Kaplicówce w Skoczowie. - Tak, to naprawdę była noc cudów - mówili pielgrzymi z odległych stron Polski, dzieląc się świadectwami o łaskach, otrzymanych po majowym i październikowym nocnym czuwaniu w 2013 roku.- Maryjo, rok temu w tę Świętą Noc, tu uprosiłam łaskę pracy dla mojego chłopaka, i to jakiej, i prawie od zaraz - mówiła zapłakana czcicielka z Warszawy. - Maryjo, Twój Syn dał mi tu nowe serce. Otrzymałam więcej niż się spodziewałam, otrzymałam łaskę wytrwałej modlitwy, dla siebie i dla męża. Wspólnie odmawiamy Nowennę Pompejańską, co wcześniej nie było możliwe. Z modlitwą przyszły kolejne łaski dla mojego małżeństwa: łaska głębokiego poznania grzechów, które niszczyły małżeństwo i łaska przebaczenia w sercu. Tak, Maryjo! Twój Syn dał mi nowe serce, nowe postawy wobec męża, a równocześnie z tą łaską przyszła przemiana dla niego. Nasze relacje są nowe. Chwała Panu! - meilowała Józefa z Rzeszowa - Były to wyraźne znaki z Nieba.-

 Przekonanie o przemożnym wstawiennictwie Matki Bożej Pompejańskiej i świętych patronów właśnie tego miejsca - św. Jana Sarkandra i św. Jana Pawła II, wyraziło się też w niezwykłej więzi zgromadzonych wspólnot, Apostolstwa Dobrej Śmierci i czcicieli Pompejańskiej Pani, które całym sercem, gestem, słowem trwały przed Jezusem Eucharystycznym…niektórzy wytrwali nawet 18 godzin.

Modlitwy uwielbienia, przebłagania, dziękczynienia, przeplatane modlitwą różańcową i pieśniami, były pięknym przygotowaniem do najważniejszej modlitwy - Mszy św., rozpoczynającej i kończącej czuwanie. Wszyscy, świadomi mocy różańca, z wdzięcznością przyjęli przesłanie homilii, zarówno ks. Marka Kuliga (treść homilii) jak i kustosza sanktuarium ks. prałata Alojzego Zubra, którzy zachęcali czuwających do nieustannego trwania i opierania swego życia na Maryi, do towarzyszenia Jej, w drodze za Chrystusem, w ziemskim pielgrzymowaniu, do umiłowania różańca. Spotkanie z Jezusem Eucharystycznym we własnym sercu pozwoliło, wraz z Maryją, adorować Go właśnie tak, jak uczy Maryja …

To Maryja pomagała pielgrzymom czuwać i trwać przy Chrystusie przez długie godziny dnia i nocy. Modlitwy, i te, czytane z książeczek i te, tak pięknie przygotowane na adorację przez zelatorki, młodzież; te proste wyuczone pacierze, i te układane na żywo we własnych sercach, a potem wypowiadane głośno; i te, które miało usłyszeć tylko Niebo, tworzyły atmosferę świętości. Modlitewna przestrzeń stawała się coraz większa.(I nic to, że kaplica niby mała) I…wszyscy razem, w kaplicy i przy internecie, taka Maryjna Rodzina, wypraszali łaski dla świata, ojczyzny, Kościoła, kapłanów, rodzin, dla siebie samych; prosili o świętą w oczach Boga śmierć dla konających, o wieczną szczęśliwość dla zmarłych…

            Za taką przestrzenią, za taką wspólnotą tęskni serce człowieka; za taką przestrzenią już zatęsknili pielgrzymi, którzy opuszczali Kaplicówkę nieco po południu 8 maja; do tej przestrzeni będą zapraszać wszystkich … na kolejną Świętą Noc Modlitwy, w dniach 4/5 października tego roku.

            Za tę NOC … ŚWIĘTĄ NOC - dziękujemy Bogu, Maryi, Świętym Patronom, Janowi Sarkandrowi i Janowi Pawłowi II; dziękujemy Czcigodnym Kapłanom: z Malca, Pisarzowic, Skoczowa i Wam, Kochani… Apostołowie Dobrej Śmierci, i Czciciele Matki Bożej Pompejańskiej.

Lidia Wajdzik, Barbara Zabiega, Kazimierz Chrapek ads