kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2012 » Wędrówka ku wieczności - 52 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.11.2012

 

 Wędrówka ku wieczności

To już 52 razy Wspólnota Królowej Różańca Świętego z Pompei spotyka się w Sanktuarium Świętego Sarkandra na Kaplicówce. Tym razem to dzień szczególny , bo nasze myśli , modlitwy, refleksje i zaduma nad życiem skierowane zostały ku naszym bliskim zmarłym : często ku tym , którzy obdarowali nas największymi darami jakimi są życie i wiara , ku naszym ukochanym Rodzicom. Kaplica zapełniała się cały czas pielgrzymami, którzy przybywają w tym szczególnym dniu z różnych stron Polski. Pragną wspólnie się modlić, rozważać Tajemnice różańca świętego i zanurzać całe swoje życie, swoje pragnienia, tęsknoty, smutki , a nie rzadko tragiczne sytuacje po ludzku często nie do uniesienia. 
Mam nie raz wrażenie , że te mury tego świętego miejsca już utkane są z naszych próśb i podziękowań , że każdy z nas ma tam już swoją historię pisaną Różańcem, najpiękniejszą modlitwą , która uczy nas pokory , wlewa nadzieję w skołatane serca i daje pokój, który od Boga pochodzi. W takiej atmosferze rozmodlonych pielgrzymów pojawiają się świadectwa, które ukazują naszą wędrówkę przez życie, szukanie Boga i najgłębsze pragnienia serca, które skierowane są ku wieczności.
To rok Wiary, który nas jeszcze bardziej mobilizuje do jej pogłębiania. Upragniony czas spotkania z Jezusem w Eucharystii o godzinie 21-szej otwiera przestrzenie naszych serc na przeżycie największej Tajemnicy Miłości, Miłości ukrzyżowanej , która w osobie Jezusa Chrystusa jest dzisiaj tym najpiękniejszym doświadczeniem Jego obecności. Kapłani sprawują Eucharystię pod przewodnictwem ks. Waldemara Niemca z Pierśćca. Obfitość słowa Bożego otwiera nas coraz bardziej na wieczność , a homilia ks. Waldemara. wprowadza nas w tajemnicę śmierci , która jest tylko przejściem ku wieczności. Kapłan uświadamia nas, że nie ma większej ponad Zmartwychwstanie , ponad życie wieczne. Jedynym celem każdego chrześcijanina , kontynuował , jest pragnienie życia wiecznego z Bogiem. Maryja jest pośredniczką w tym życiu , która rodzi nas dla Boga , do wieczności do zmartwychwstania. Oddajmy jej serce by w nim Zmartwychwstał Jezus , by pragnienie życia wiecznego stało się dla nas największym pragnieniem .
Przed nami „ nie kończący się Dzień błogosławionej wieczności” /Benedykt XVI/
 
Pielgrzym