kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2012 » Święty czas odkrywania tajemnicy Bożej obecności - 2.10.2012

 

ŚWIĘTY CZAS ODKRYWANIA TAJEMNICY BOŻEJ OBECNOŚCI

W SANKTUARIUM ŚW. SARKANDRA - PIERWSZE WOTUM - WZRUSZAJĄCE ŚWIADECTWA
2-gi październik 2012r. to wielki znak Bożej  Opatrzności dla Wspólnoty Różańcowej Nowenny Pompejańskiej, która już 51 spotkań przeżyła z Królową Różańca Świętego na tym Świętym Wzgórzu, naznaczonym świętymi wydarzeniami, a w sposób szczególny Eucharystią.
Im bliżej do zakończenia Nowenny, która trwa 54 miesiące, tym większe cuda Bóg zsyła na to święte wzgórze. Tym razem Bóg posyła nam swoich Aniołów. W sobotę 29-go września posłał nam Archaniołów, a we wtorek tj. dzień szczególny, bo to drugi dzień miesiąca, dzień Nowenny Pompejańskiej naszej wspólnoty, posyła nam Aniołów Stróżów. I chociaż każdy z nas otrzymał tego Anioła przy narodzeniu, to ustanowienie dnia poświęconego Aniołom Stróżom, to wielki znak Bożej Miłości dla nas, dla naszej Wspólnoty, że w ten właśnie dzień, mogliśmy poczuć to wielkie świętowanie i dziękczynienie Bogu, za tak wielki i niewyobrażalny dar, jakim są dla nas Aniołowie Stróżowie. W takiej anielskiej atmosferze wielbiliśmy Boga w modlitwie różańcowej. Każde pozdrowienie anielskie zbliżało nas do Boga, a rozważania tajemnic różańcowych jakby na nowo ukazywało nam jego dobroć i niezgłębione miłosierdzie, którym nas darzy. W naszych myślach, pragnieniach i  tęsknotach rodził się Bóg, ten, który od poczęcia pod sercem Maryi, aż po krzyż objawia się nam w swojej nieskończonej miłości.
Największą jednak tajemnicą staje się Jego obecność podczas ofiary Mszy Świętej. Toteż nasze serca uwielbiały Go podczas modlitwy różańcowej i podczas koronki do naszych Aniołów Stróżów, by zaprosić Jezusa tak, jak potrafiliśmy najszczerzej do naszego życia. 
Jezus zgromadził tego wieczoru w swoim wieczerniku 15-u kapłanów i bardzo wielu wiernych, by się nam objawić w swojej ofierze.
21.00 godzina to zaproszenie Maryi na Eucharystię, by udzielała nam swojego serca, by zrodził się w nas Jezus, Jej syn.
Eucharystii przewodniczył ks. Sebastian  Rucki, to wielki dar jaki Bóg dał naszej wspólnocie na ten wieczór. Słowo Boże, jego moc i homilia wzbudziły w naszych sercach wielką tęsknotę za Bogiem i wielkie pragnienie spotkania z nim w Eucharystii. Zapewne w ten właśnie wieczór pomogli nam nasi Aniołowie Stróżowie. W pięknym i głębokim przesłaniu ks. Sebastian przybliżył nam obecność Aniołów i ich wielkie znaczenie w życiu każdego człowieka na przestrzeni dziejów. Począwszy od początku stworzenia poprzez największe wydarzenia w STARYM i NOWYM TESTAMENCIE. To niesamowita  troska Boga o człowieka.
Już nigdy nie zapomnę tych słów, że Anioł Stróż może tak wiele, może nawet płakać, kiedy nie wzywam jego pomocy. Boże, bądź uwielbiony w moim Aniele Stróżu. To wielkie i święte zgromadzenie uwrażliwiło nasze serca na Boga, wzbudziło tęsknotę za Niebem  i ukazało Królową Aniołów i naszych Stróżów Aniołów jako wielki dar Boga.
 
pielgrzym