kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2012 » Różaniec to skarb, który trzeba odkryć - IV Pompejański Dzień Skupienia - Pogórze 25.08.2012

 

Różaniec to skarb, który trzeba odkryć

Różańcowy Modlitewny  Ruch pompejański, którego trzon tworzą członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci trwa już ponad 4 lata. Już na samym początku dostrzegliśmy potrzebę organizacji spotkań jego uczestników, by razem prosić o światło i moc, aby poprzez konferencje, świadectwa, Eucharystie bardziej kontrolować swoje serce, czuwać nad sobą, wyzwalać się z osobistych upodobań i dążeń, wyciągać ramiona z miłości dla braci, którzy nas ranią, którzy upadają i potykają się o kamień niewiary, czuwać nad dziełem Odkupienia przy Maryi. Poprzez Nabożeństwa Pompejańskie, Dni Skupienia odkrywamy różaniec, uświadamiamy sobie, że to nieoceniony skarb, wyrabiamy w sobie obyczaj wytrwałej modlitwy różańcowej, by nie  być obojętnym na to co dzieje się w Kościele powszechnym, w naszych rodzinach, Ojczyźnie naszej i w innych narodach. Chcemy tym skutecznym lekarstwem jakim jest różaniec, upraszać z Maryją i przez Maryję - dla dzisiejszego świata tonącego w grzechu -  zwycięstwo Kościoła, żywą wiarę Polaków w kraju i zagranicą, życie dla każdego poczętego dziecka Bożego i świętą w oczach Bożych śmierć dla wszystkich żyjących na ziemi.
W tych czasach przerażającego zwyrodnienia moralnego, rozpasanej zbrodni aborcji, manipulacji ludzkim życiem, nieprawdopodobnych dewiacji seksualnych oddajmy siebie w niewolę Maryi, bo tylko Ona  jako Matka, którą Jezus dał nam pod krzyżem jest źródłem prawdziwej naszej  wolności, i pod Jej sztandarem możemy dojść do świętości i innych prowadzić do świętości - powiedział Ksiądz kan. Kazimierz Hanzlik w czasie dnia skupienia. Różaniec to broń masowego rażenia mocy szatana, to ratunek dla świata - mówił. - Ocaleniem dla świata są pierwsze soboty-  przypominał nam o orędziach fatimskich ks. kan. Zdzisław Grochal.
Po dniu skupienia jedna z uczestniczek napisała tak: W Pogórzu stało się we mnie/dla mnie coś takiego niesamowitego, jakby Pan Bóg choć na jakiś czas zdjął ze mnie pewne ciężary. Czuję moc błogosławieństwa Bożego na sobie, a to doświadczenie jest nie do opisania :)
Czwarty Pompejański Dzień Skupienia, który miał miejsce w Pogórzu w dniu 25 sierpnia 2012, jak widać już przyniósł pierwsze owoce. Na kilkugodzinne modlitewne spotkanie przybyło prawie 200 uczestników z Apostolstwa Dobrej Śmierci -  różańcowej wspólnoty pompejańskiej.
Koncelebrowanej Mszy Świętej z udziałem: ks. kan. Zdzisława Grochali - prob. z parafii MB Nieustającej Pomocy w Rycerce Górnej, gospodarza miejsca -  ks. kan. Ignacego Czadera i wikarego ks. Grzegorza Kierpcia przewodniczył ks. kan. Kazimierz Hanzlik - proboszcz z parafii św. Antoniego w Kalnej, który wygłosił homilię i poprowadził jedną z konferencji: Różaniec to skarb, który trzeba odkryć, drugą konferencję: Przez serce Maryi do serca Jezusa wygłosił ks. Zdzisław Grochal. W modlitewnym spotkaniu uczestniczył również ks. Wojciech Tyczyński, który sprawował m.in. posługę Sakramentu Pokuty.
Ten cudowny dzień zakończyła Nowenna Pompejańska, i już z tęsknotą oczekujemy na V Pompejański Dzień Skupienia. Lidia Wajdzik, Kazimierz Chrapek