kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2012 » Królowej Anielskiej Śpiewajmy - 49 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.08.2012

 

„Królowej Anielskiej Śpiewajmy”

To niezwykły wieczór jaki przeżyła Wspólnota Różańcowa 2 sierpnia 2012 r.w Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Wzgórzu Kaplicówka w Skoczowie. To święty czas u stóp Jezusa Eucharystycznego z Królową Różańca Świętego, z Królową Aniołów.
Tak jakby zatrzymał się czas i Maryja zrodziła nam Jezusa by zamieszkał z nami w nas. Przy powitaniu Jezusa w Eucharystii jedna z uczestniczek podzieliła się myślą, że Jezus na ziemi jest bezdomny, jedynym miejscem zamieszkania jest ludzkie serce. To piękne przesłanie, które stawiam swojemu sercu, czy jest gotowe na przyjęcie Jezusa pod dach swojego serca. Jeżeli tak, to czy rzeczywiście pragnę tego całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił swoich? Jezus rodzi się z miłości, czy umiem kochać? To doświadczenie, które rodzi się w trakcie tego spotkania podczas rozważań różańcowych.
To już prawie historia, 4 lata od wielkiego wydarzenia, kiedy to biskup Tadeusz Rakoczy podarował Apostolstwu Dobrej Śmierci obraz Królowej Różańca Świętego z Pompejów a w czasie pielgrzymki diecezjalnej ku czci św. Jana Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie, w dniu 1 czerwca 2008 roku, obraz został przez biskupa Ordynariusza poświęcony i uroczyście wniesiony do Kaplicy naszego Wielkiego Męczennika za wiarę.
To błogosławieństwo przyniosło owoc obfity, bo na drzewie Apostolstwa wyrosła olbrzymia gałąź - Różańcowa Wspólnota Modlitewna, która rodzi dorodne owoce. To wielkie dzieło zauważa w swojej homilii biskup Rakoczy . Umocnieni Jego słowem zostaliśmy upewnieni, że idziemy drogą, która zmierza ku Bogu przez serce Maryi. Ta moc modlitwy różańcowej sprawia kontynuował biskup, że ludzkie serca się uświęcają, porównał tę modlitwę do Ewangelii, bo przecież Maryja cały czas ukazuje nam Jezusa, rodzi Go dla nas i pragnie żeby i w naszych sercach rodził się Jej Syn. Nie ma nic piękniejszego na świecie ponad Boże dzieła, a takie rodzą się w tym świętym miejscu. Na Kaplicówce zrodziły się soboty z Maryją, 15 sobót podczas których, Maryja uzdrawia nasze serca, uświęca rodziny i ratuje grzeszników, bo przecież o to prosimy najbardziej. (zobacz tekst homilii)
Wielbimy Boga za Niebieską Mateczkę i kochamy Maryję, że zrodziła dla nas Boga.
Nigdy nie zapomnę tego świętego wieczoru, Tej świętej Wieczerzy w Wieczerniku na Kaplicówce. Wielbię Cię Boże za deszcz łask, które spłynęły na nas tego niezwykłego wieczoru, za obecność biskupa naszego duchowego Przywódcy i Arcypasterza, który swoją obecnością i słowem umocnił naszą wspólnotę i skutecznie nam błogosławił. 
Wielbię Cię Boże za tych, którzy niestrudzenie dbają o te dzieła, które rodzą się wokół Królowej Różańca Świętego. Boże błogosław tym dziełom i udzielaj swojego Ducha tym, którzy pragną z Tobą współpracować.
 
Pielgrzym