kamera on-line

Święta Noc Modlitwy » Święta Noc z Jezusem i Maryją 7-8 maja 2012 roku w Sanktuarium Świętego Jana Sarkandra na Kaplicówce.

 

7-8 maja 2012 roku w Sanktuarium Świętego Jana Sarkandra na Kaplicówce.
Święta Noc z Jezusem i Maryją

Czy może być piękniejsza noc? Cudowniejsza noc? Odpowiedź na zaproszenie Maryi przyjęła bardzo liczna grupa czcicieli Królowej Różańca Świętego z Pompejów. Dlaczego Królowa Nieba wybrała to miejsce na wzgórzu Kaplicówka w Skoczowie?...Dlaczego przeznaczyła to miejsce by promieniować i obdzielać ludzi łaskami uproszonymi u Syna Jezusa? Może pragnie zostać królową naszych serc, tej nocy, by 8 maja na pamiątkę Jej intronizacji mogliśmy w naszych sercach uznać Ją naszą królową, zaprosić do naszego życia, do naszych rodzin, do zakładów pracy i do całej Ojczyzny, tak bardzo zagrożonej. To właśnie ten czas, czas szczególnych łask.
Wieczór 7 maja to niezwykły wieczór z perspektywą uwielbiania Boga z Maryją, to wieczór dziękczynienia, i nieustającej modlitwy przeplatanej śpiewem pieśni i głębokich refleksji, i rozważań tajemnic naszej wiary w tajemnicach Różańca Świętego. Natchniona Duchem Świętym wspólnota pielgrzymów, przybyła z rożnych stron kraju, coraz bardziej jednoczyła się ze sobą poprzez adorację i wspólną modlitwę. Każdy pragnął być jak najbliżej Jezusa przez serce Maryi. Pielgrzymi ciągle przybywali, a o godz.24,oo rozpoczęła się największa i najświętsza Tajemnica, Tajemnica Eucharystii. Msza święta koncelebrowana była przez ks. Marka Kuliga i ks. prob. Zygmunta Siemianowskiego. Przewodniczył Eucharystii, Słowo Boże i homilię wygłosił ks. Marek. zobacz tekst homilii To jest świętowanie z patronem tego dnia Św. Stanisławem Męczennikiem. Niesamowita to noc, Bóg poprzez Eucharystię i Słowo Boże umacniał nas w wierze, ciągle na nowo odkrywaliśmy sens naszego uczestnictwa w tej nocy modlitwy, a patron dnia Św. Stanisław ukazywał postawę prawdziwie chrześcijańską. Ksiądz Marek w swojej homilii w piękny sposób przedstawił biskupa Męczennika, św. Stanisława, który nie zawahał się bronić chrześcijańskich zasad moralnych, nawet za cenę życia. Nie próbował żadnych rozwiązań demokratycznych, był świadkiem Chrystusa do końca, i oddał życie jako Jego świadek. Tak bardzo dzisiaj potrzebni są chrześcijanie, którzy nie ulegają pokusom współczesnego świata. Umocnieni tak pięknym przykładem św. Stanisława, przeżyliśmy spotkanie z Jezusem w sprawowanej Mszy świętej. Każdy zapewne zadawał sobie pytanie, co ja uczynię dla Jezusa? Po Eucharystii kontynuowaliśmy modlitwy, rozważania i śpiew, łącząc się z pielgrzymami w Pompejach. I tak Dolina połączyła się z naszym Wzgórzem, by odpowiedzieć na zaproszenie Maryi: „pokutujcie i odmawiajcie różaniec”.
Ciągle nowi pielgrzymi, wypełniali wnętrze kaplicy, głównie to wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci, które w tą Świętą Noc w szczególny sposób dziękowały Maryi za Apostolstwo, które w czerwcu obchodzić będzie jubileusz 25 lecia istnienia filii Apostolstwa Dobrej Śmierci w Polsce z siedzibą w Górce Klasztornej. W samo południe 8 maja przeżywaliśmy kolejną Eucharystię. Mszę świętą sprawował ks. Grzegorz Sulkiewicz, który bardzo dokładnie przybliżył nam sylwetkę bł. Bartolo Longo – krzewiciela Nowenny Pompejańskiej. zobacz tekst homilii Można było znowu zachwycić się tym „Szaleńcem Matki Bożej”, który po wielkich, pogmatwanych doświadczeniach wkroczył na drogę świętości. Z kapłana satanisty doszedł do chwały nieba. Tak dobry Bóg wyzwala i uwalnia ludzi, gdy tylko jego bliscy, bądź on sam tego zapragnie. Te piękne wydarzenia można uznać za cud. Nie bójmy się cudów, łączmy się wspólnie na modlitwie.
Pragnę gorąco podziękować kapłanom i organizatorom tego wyjątkowego, głębokiego i świętego spotkania z Maryją. Jeszcze w uszach i sercu słyszy się słowa Supliki do Królowej Różańca Świętego:…O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuszku, który łączysz nas z Bogiem… .
Ufam, że serce pielgrzymów oczekuje na następną Świętą Noc Modlitwy z 6/7października.
Królowo Różańca Świętego dziękujemy Ci za doznane łaski i cuda.
                                Pielgrzym