kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2008 i starsze » U św. Jana Sarkandra na Kaplicówce - GN 8.06.2008

 

U św. Jana Sarkandra na skoczowskiej Kaplicówce - Rodzinne formowanie sumień

Tradycyjna pielgrzymka do wspótpatrona diecezji bielsko-żywieckiej - św. Jana Sarkandra ze Skoczowa-w tym roku zbiegła się z obchodzonym po raz pierwszy w Polsce Dniem Dziękczynienia.

Popatrzmy wokoło, dostrzegajmy to, co jest piękne i dobre - i dziękujmy Bogu i ludziom - apelował biskup Tadeusz Rakoczy do licznie przybyłych i czerwca uczestników dorocznej pielgrzymki ku czci św. Jana Sarkandra. Odbywała się ona w czasie trwającego w naszej diecezji Roku Rodziny, dlatego też o błogosławieństwo i modlitwę w intencji rodzin prosili ich przedstawiciele, witający pielgrzymów pod krzyżem na Kaplicówce.

Jak zaznaczył biskup Rakoczy, jest to krzyż szczególny: Pod tym krzyżem 25 lat temu, w czerwcu 1983 r., Jan Paweł II na lotnisku w Katowicach-Muchowcu mówił o Ewangelii pracy, a w 1995r.w Skoczowie sprawował Mszę św. Wskazywał, że św. Jan Sarkander pyta nas o stan naszych sumień i wzywał, byśmy byli ludźmi sumienia. Trzeba słuchać papieskiego głosu - mówił biskup Rakoczy i przypominał o odpowiedzialności za formowanie sumienia i naukę poszukiwania dobra, jaka spoczywa na rodzicach wychowujących dzieci. Dzieci, obchodzące 1 czerwca swoje święto, otrzymały też życzenia, a na zakończenie pielgrzymki zostały obdarowane słodyczami. Dzieci z koła misyjnego ze Skoczowa złożyły w darze kosz z zabawkami - symbol łączności z dziećmi, które nie mogą spokojnie i radośnie przeżywać swojego dzieciństwa.

W procesji na Kaplicówkę pielgrzymi - przedstawiciele Apostolstwa Dobrej Śmierci przynieśli kopię obrazu Matki Bożej Pompejańskiej. Poświęcony przez biskupa Rakoczego wizerunek Królowej Różańca Świętego został umieszczony w kaplicy św. Jana Sarkandra.

Gość Bielsko-Żywiecki nr 23/837 z 8.06.2008
 

Zobacz foto galeria