kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Bo On rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich drogach - 123 Nabożeństwo Pompejańskie - 2.10.2018

 

Bo On rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich drogach (Ps.91,11)

Każde spotkanie z Maryją jest darem nieba dla wszystkich, którzy modlą się różańcem świętym. Wspólnota Pompejańska w Skoczowie, 2 października przeżywała piękne i niezwykłe spotkanie modlitewne, bo już 123 raz zgromadziła się u stóp Królowej Różańca Świętego ,by przeżywać z Nią i kontemplować tajemnice różańca świętego. To prawdziwa oaza skupienia na sprawach najważniejszych, bo przez modlitwę kroczymy ku niebu, ku wieczności. O godzinie 20.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. biskup R. Pindel.

Maryja swoje dzieci wprowadziła dzięki pięknej homilii w świat Aniołów. Zaraz na wstępie dało się odczuć w słowach biskupa ogromny zachwyt tym świętowaniem liturgicznym z Aniołami. Biskup zauważył ogromne zapotrzebowanie na aniołów , śledząc internetowe oferty. Biskup zwrócił uwagę na piękno obrazów przedstawiających anioły, czyli ludzie pragną piękna. To Pompejańskie 123 spotkanie przeżywaliśmy z Aniołami , bo to oni nas w tym niezwykłym dniu zgromadzili tak licznie. To piękny prezent i możliwość podziękowania naszym aniołom za ich ogromną troskę o nas, ale w szczególności, kontynuował biskup, podziękować trzeba samemu Bogu, który nam tych aniołów posłał, aby nas strzegli na wszystkich drogach naszego życia. Biskup uświadomił nam, jak bardzo umiłował nas Bóg, nasz Ojciec. Od początku stworzenia zrodziła się wiara w dobre duchy posłane przez Boga. Bóg posyła aniołów do proroków, do Mojżesza mówi: posyłam anioła przed tobą. Bóg w swojej obietnicy jest wierny, każdemu człowiekowi posyła anioła , by go strzegł od wszelkich niebezpieczeństw ; i tak było zawsze i tak jest ale trzeba swojego anioła słuchać , szanować go, nie sprzeciwiać się aniołowi. Biskup zauważa, że gdy słabnie wiara, to ludzie szukają aniołów i pragną z nimi przebywać. Aniołowie zapowiadali na przestrzeni dziejów wielkie wydarzenia. Zawsze byli obecni podczas tych wydarzeń. Bóg posyła Archanioła do Maryi, do Józefa, aniołowie są w tajemnicach radosnych, są w tajemnicach bolesnych i chwalebnych. Tyle miłości Bóg nam daje , cały czas troszczy się o nas, dał nam swoją Matkę, podzielił się z nami całym niebem. Tylko nasza postawa i nasze pragnienia będą decydować o naszej wieczności , tak można (zrozumieć) przyjąć jako anielski dar tą piękną i bardzo ciepłą homilię biskupa. Niech Bóg w Trójcy Jedyny, Maryja i Aniołowie towarzyszą Mu na trudnej i odpowiedzialnej drodze powołania, niech potyka coraz większe rzesze ludzi , którzy się nawracają i dają świadectwo wiary. Niech Aniołowie będą zawsze z nami i pomagają organizatorom tych niezwykłych, comiesięcznych spotkań z Maryją.

Bądź uwielbiony Dobry Boże za ten święty czas spotkania z Tobą. Ufam , że Aniołowie zaprowadzą nas do nieba!

Wierny uczestnik spotkań Pompejańskich.

Skoczów, 2.10.2018