kamera on-line

Opieka duszpasterska i prowadzący

 
 


"Życie i śmierć należą do siebie. Życie może być udane tylko wtedy, kiedy zdołamy we właściwy sposób wyjść śmierci naprzeciw"

(J. Ratzinger)


 

  ... Wielką moc posiada modlitwa sprawiedliwego.

(list św. Jakuba 5,16b)
 
Kontakt:
33 853 32 48

 

 

Schronienie w trudnych momentach!

- Marzę o tym, żeby wszyscy wzięli do ręki różaniec, bo wtedy cały świat stanie się lepszy. Zwłaszcza dziś gdy tak zagrożony jest fundament życia: rodzina. Chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi miało świadomość, że nawet w najtrudniejszym momencie życia jest ratunek, jest rozwiązanie. Bóg zawsze wysłuchuje nasze prośby, choć czasem odpowiada inaczej, niż my tego oczekujemy…

Kontakt: lidiawajdzik@wp.pl

 

Przesłanie

 - Moją najważniejszą troską jest, by życie tu na ziemi, które jest wstępem do wieczności, było godne, by godna była nasza śmierć.
Codziennie modlę się o godną śmierć nie tylko dla siebie i moich najbliższych, ale dla wszystkich ludzi żyjących na tej ziemi.

 Kontakt:  chrapekkazimierz@wp.pl